Hlavní obsah

ir

Intranzitivní sloveso

 1. jít, jetir (a) por el panjít pro chleba¿Adónde vas?Kam jdeš?ir a piejít pěškyir a comprarjít nakupovat běžný nákupir de comprasjít na nákupy utrácetir en cochejet autem
 2. a alg chodit, jezdit kam do školy ap.
 3. jít hodinky ap., fungovat
 4. con alg nosit co sukni ap.
 5. con alg patřit k čemu, do čeho
 6. hovor.a algn líbit se, vyhovovat, hodit se komu
 7. mat.být, rovnat se
 8. con alg vsadit, přihodit co peníze ap.
 9. a alg vést, jet kam do města ap.
 10. táhnout se, rozkládat se pláž ap.
 11. slušet, padnout, hodit se oblek ap.
 12. con alg hodit se k čemu
 13. (pomalu) začínats gerundiem
 14. a hacer alg hodlat, chystat se udělat co pracovat ap.Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.
 15. en alg být spojený s čím s úspěchem ap.
 16. en alg být na úkor, ovlivňovat co, mít vliv na co na kvalitu ap.
 17. de alg být o čem
 18. de alg jít (na to) jak chytře ap., dělat ze sebe co
 19. a alg stát se jakým lepším ap.

Vyskytuje se v

carajo: jít do hajzluir al carajo

cerro: odchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řečiirse por los cerros de Úbeda

chutar: být lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačitir que chuta

copa: jít na skleničkuir(se) de copas

espárrago: jít do háje člověk, projekt ap.irse a freír espárragos

fuera: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua fuera

grano: jít k jádru (věci)ir al grano

hacer: co se dá dělat, co nadělám/naděláš/...qué le voy/vas/... a hacer

ir: vzdát se cíle ap.dejarse ir

juerga: jít flámovat, vyrazit siir de juerga

lengua: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua afuera/fuera

lugar: nemístný, nepatřičnýfuera de lugar

mierda: skončit/být v hajzlu, jít do hajzluirse alg a la mierda

mundo: odejít z tohoto světa zemřítirse de este mundo

parte: nebýt důležitý, být zanedbatelnýno ir a ninguna parte

peor: jít od desíti k pětiir de mal en peor

pie: dát si majzla/pozor, být opatrnýandar/ir con los pies de plomo

porra: jít do hájeirse a la porra

qué: Kdepak!, Ani nápad!¡Qué va!

rueda: jít jako na drátkách dařit seir sobre ruedas

ser: aby toho nebylo málopor si fuera poco

si: aby toho nebylo málopor si fuera poco

uso: nepoužívaný, nenosící sefuera de uso

adelantado: jít napřed, jít vpředuir adelantado

alcance: Uložte mimo dosah dětí.Mantenga fuera del alcance de los niños.

alterne: jít se bavit/do společnostiir de alterne

buscar: stavit se pro koho/co, vyzvednout koho/co ze školy ap.ir a buscar (a) alg(n)

cama: jít spátirse a la cama

caso: nepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věcifuera del caso

compra: jít na nákup(y)ir de compras

común: neobvykle, nezvykle, mimořádněfuera de lo común

desmedro: (být) na úkor čeho(ir) en desmedro de alg

detrás: jít po kom/čem, hledat koho/coandar/estar/ir detrás de alg(n)

detrimento: být ke škodě/na újmu komu/čemuir en detrimento de alg(n)

tapa: jít do baru na něco maléhoir de tapas

vacaciones: jet na dovolenouir de vacaciones

acampada: jet do kempu/stanovatir/salir de acampada

adónde: Kam jdeš?¿Adónde vas?

alocado: jednat bezhlavě/ztřeštěněir alocado

atajo: jít zkratkoutomar un atajo, ir por un atajo

autobús: jet autobusemir en autobús

avión: letět/cestovat letadlemir/viajar en avión

bicicleta: jet na koleir/montar en bicicleta

cacería: jít na honir de cacería

caza: jít na lovir de caza

dónde: Kam jdeš?¿(A) dónde vas?

excursión: jet na výletir de excursión

mío: Byla to moje chyba.Fue culpa mía.

nota: usilovat o vyznamenáníir para nota

parranda: jít na tah flámovatirse de parranda

playa: jít/jet k mořiir a la playa

por: jít po uliciir por la calle

puta: jít/chodit za děvkamair/andar de putas

quién: S kým jdeš?¿Con quién vas?

urna: jít k urnám/volitir/acudir a las urnas

gala: mít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šatyir/vestir de gala

camino: jít svou cestou, přen. jít si po své práciir su camino