Hlavní obsah

говори́ть

Nedokonavé sloveso-рю́, -ри́шь; -рённый; -ён, -ена́

  1. говоря́т, что... prý, říká se, že...
  2. И не говори́! hovor.Neříkej!

Vyskytuje se v

глаз: в глаза́ говори́тьříkat do očí/otevřeně pravdu ap.

говори́ть: говоря́т, что...prý, říká se, že...

ина́че: ина́че говоря́/сказа́тьjinak řečeno

как: как ни говори́(те)přece, přesto

коро́ткий: ко́ротко/коро́че говоря́stručně řečeno, zkrátka a dobře

коро́че: коро́че (говоря́)stručně řečeno, zkrátka (a dobře)

не́чего: не́чего (и) говори́тьo tom není sporu, (to je) bez diskuse, (to je) bez debat

писа́ть: говори́т как пи́шетmluví jako kniha

ру́сский: Ру́сским языко́м говорю́ кому.Říkám komu to snad jasně., Mluvím snad česky!

существо́: по существу́ (говоря́)v podstatě (se dá říci), ve skutečnosti, vlastně

су́щность: в су́щности (говоря́)v podstatě, ve skutečnosti, vlastně

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

намёк: говори́ть намёкамиmluvit v narážkách

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

гро́мко: гро́мко говори́тьhlasitě mluvit

диале́кт: говори́ть на диале́ктеmluvit dialektem

зага́дка: говори́ть зага́дкамиmluvit v hádankách

ко́ротко: ко́ротко говоря́stručně řečeno, zkrátka

мя́гко: мя́гко говоря́/выража́ясьmírně řečeno

напереко́р: говори́ть напереко́рodporovat, odmlouvat

по: говори́ть по телефо́нуtelefonovat

ра́ньше: Ра́ньше поду́май, а пото́м говори́.Nejprve přemýšlej, potom mluv., Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

увлече́ние: говори́ть/рабо́тать с увлече́ниемmluvit/pracovat s elánem

хоте́ть: Я хоте́л бы говори́ть с...Chtěl bych mluvit s...

бить: говори́ть, би́я себя́ в грудьpřesvědčovat o čem, tvrdit co

гоп: Не говори́ гоп, пока́ не перепры́гнешь.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

зуб: говори́ть сквозь зу́быmluvit skrz zuby

нос: говори́ть (себе́) под носhuhňat (si), mluvit (si) pod vousy

пи́саный: говори́ть как по пи́саномуmluvit jako kniha

факт: Фа́кты говоря́т са́ми за себя́.Fakta hovoří sama za sebe.

филосо́фский: говори́ть с филосо́фским ви́домmluvit s vážnou tváří

чужо́й: с чужо́го го́лоса говори́тьpapouškovat cizí myšlenky a slova

a: коро́че говоря́zkrátka a dobře

jinak: други́ми слова́ми, ина́че говоря́jinak řečeno

mluvit: говори́ть конкре́тноmluvit k věci

náš, naše: говори́ть по на́шемуmluvit po našem

obecně: вообще́ говоря́obecně řečeno

po: по пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́тьpo pravdě řečeno

povídat: говоря́т, что..., как говоря́т...povídá se, že...

pravda: по пра́вде говоря́, пра́вду говоря́, открове́нно говоря́po pravdě řečeno

slovo: ничего́ не говоря́, безмо́лвноbeze slova

upřímně: открове́нно говоря́upřímně řečeno

anglicky: Говори́те по-англи́йски?Mluvíte anglicky?

arabsky: Говори́те по-ара́бски?Umíte arabsky?

česky: Ты говори́шь по-че́шски?Umíš česky?

český: говори́ть с че́шским акце́нтомmluvit s českým přízvukem

dialekt: говори́ть на диале́ктеmluvit dialektem

doslech: знать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́тьznát (jen) z doslechu

francouzsky: Вы говори́те по-францу́зски?Umíte francouzsky?

hebrejsky: говори́ть по-евре́йскиmluvit hebrejsky

hlasitě: гро́мко говори́тьhlasitě mluvit

hlupák: Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.

chraplavě: говори́ть си́плоmluvit chraplavě

chuť: Мне не хо́чется с ним говори́ть.Nemám chuť s ním mluvit.

k, ke, ku: не говори́ть по существу́nemluvit k věci

německy: Вы говори́те по-неме́цки?Mluvíte německy?

plácat: моло́ть вздор, говори́ть неле́постиplácat nesmysly

pomalu: Говори́те ме́дленнее, пожа́луйста.Mluvte prosím pomaleji.

proslýchat se: Говоря́т, что...Proslýchá se, že...

přestání: говори́ть без у́молкуmluvit bez přestání

přísaha: (говори́ть) под прися́гой(vypovídat) pod přísahou

řeč: Об э́том и говори́ть не сто́ит.Nestojí to ani za řeč.

říct: по пра́вде говоря́/сказа́тьpo pravdě řečeno

říkat: Говоря́т, что...Říkají, že...

slyšet: Говори́те гро́мче, вас не слы́шно.Mluvte hlasitěji, není vás slyšet.

srdce: говори́ть от се́рдцаmluvit od srdce

škoda: не сто́ит говори́тьškoda mluvit

telefon: говори́ть по телефо́нуhovořit po telefonu

ustání: говори́ть без у́молкуbez ustání mluvit

ustavičně: непреры́вно говори́тьustavičně mluvit

věc: Говори́те по существу́.Mluvte k věci.

zbytečně: Не́чего зря говори́ть!Není třeba zbytečně mluvit!

zřetelně: отчётливо говори́тьmluvit zřetelně

: Пусть говоря́т, что хотя́т.Ať si kdo chce co chce říká.

hovořit: говори́ть с кем с гла́зу на глазhovořit s kým mezi čtyřma očima

kolem: вообще́ (говоря́), в о́бщем и це́ломkdyž se to vezme kolem a kolem

krátce: про́сто/коро́че говоря́krátce a dobře

lidé: Лю́ди говоря́т, что ...Lidé říkají, že ...

mrtvý: О мёртвых пло́хо не говоря́т.O mrtvých jen dobře.

napolo: говори́ть полусерьёзно, полушутя́mluvit napolo vážně, napolo žertem

nikdy: Никогда́ не говори́ никогда́.Nikdy neříkej nikdy.

prázdno: говори́ть впусту́юmluvit do prázdna

přes, přese: говори́ть все наперебо́йmluvit jeden přes druhého

přeskočit: Не говори́ гоп пока́ не перепры́гнешь.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

servítek: говори́ть без обиняко́вnebrat si servítky

stát: Об э́том и говори́ть не сто́ит!To nestojí za řeč!

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

z, ze: говори́ть без запи́нкиsypat z rukávu

zápal: говори́ть/игра́ть с аза́ртом/задо́ромmluvit/hrát se zápalem