Hlavní obsah

mluvit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjadřovat řečí) говори́ть, разгова́риватьmluvit jízlivěязви́тьmluvit k věciговори́ть конкре́тноmluvit v narážkáchнамека́ть
  2. (cizím jazykem ap.) говори́ть, обща́ться, объясня́тьсяmluvit anglickyговори́ть по-англи́йскиmluvit spisovněобща́ться на литерату́рном языке́
  3. (rozmlouvat, hovořit) говори́ть, разгова́ривать
  4. (přednášet) чита́ть
  5. (svědčit) дава́ть показа́ния, свиде́тельствовать
  6. (být zadobře) обща́ться

Vyskytuje se v

náš, naše: mluvit po našemговори́ть по на́шему

anglicky: Mluvíte anglicky?Говори́те по-англи́йски?

český: mluvit s českým přízvukemговори́ть с че́шским акце́нтом

dialekt: mluvit dialektemговори́ть на диале́кте

hebrejsky: mluvit hebrejskyговори́ть по-евре́йски

hlasitě: hlasitě mluvitгро́мко говори́ть

chraplavě: mluvit chraplavěговори́ть си́пло

chuť: Nemám chuť s ním mluvit.Мне не хо́чется с ним говори́ть.

jídlo: Při jídle se nemluví.Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.

k, ke, ku: nemluvit k věciне говори́ть по существу́

německy: Mluvíte německy?Вы говори́те по-неме́цки?

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Говори́те ме́дленнее, пожа́луйста.

přestání: mluvit bez přestáníговори́ть без у́молку

slyšet: Mluvte hlasitěji, není vás slyšet.Говори́те гро́мче, вас не слы́шно.

srdce: mluvit od srdceговори́ть от се́рдца

škoda: škoda mluvitне сто́ит говори́ть

ustání: bez ustání mluvitговори́ть без у́молку

ustavičně: ustavičně mluvitнепреры́вно говори́ть

věc: Mluvte k věci.Говори́те по существу́.

zbytečně: Není třeba zbytečně mluvit!Не́чего зря говори́ть!

zřetelně: mluvit zřetelněотчётливо говори́ть

do: mluvit do větruброса́ть слова́ на ве́тер

napolo: mluvit napolo vážně, napolo žertemговори́ть полусерьёзно, полушутя́

okolo: Mluví se okolo. ne k věciРазгово́ры иду́т вокру́г да о́коло.

prázdno: mluvit do prázdnaговори́ть впусту́ю

přes, přese: mluvit jeden přes druhéhoговори́ть все наперебо́й

vítr: mluvit do větruброса́ть слова́ на́ ветер

z, ze: mluvit z cestyбре́дить

zápal: mluvit/hrát se zápalemговори́ть/игра́ть с аза́ртом/задо́ром

зали́ться: začít mluvit jako kniha зали́ться соловьём

конкре́тно: mluvit k věci, být konkrétníговори́ть конкре́тно

намёк: mluvit v narážkáchговори́ть намёками

во́льный: nemístně/nevhodně mluvitвести́ во́льные ре́чи

гро́мко: hlasitě mluvitгро́мко говори́ть

держа́ть: mluvit, mít projevдержа́ть речь

диале́кт: mluvit dialektemговори́ть на диале́кте

дура́к: Mluv vážně!Дава́й без дурако́в!

зага́дка: mluvit v hádankáchговори́ть зага́дками

матери́ться: Nesakruj!, Nemluv sprostě!Не матери́сь!

ра́ньше: Nejprve přemýšlej, potom mluv., Mluviti stříbro, mlčeti zlato.Ра́ньше поду́май, а пото́м говори́.

увлече́ние: mluvit/pracovat s elánemговори́ть/рабо́тать с увлече́нием

хоте́ть: Chtěl bych mluvit s...Я хоте́л бы говори́ть с...

экспро́мт: mluvit spatraвыступа́ть экспро́мтом

броса́ться: mluvit do větruброса́ться слова́ми

зуб: mluvit skrz zubyговори́ть сквозь зу́бы

нос: huhňat (si), mluvit (si) pod vousyговори́ть (себе́) под нос

пи́саный: mluvit jako knihaговори́ть как по пи́саному

смеши́ть: Nemluv hlouposti!, Děláš si legraci? Не смеши́ меня́!

уста́: nepřestává se mluvit o čemне схо́дит с уст что

филосо́фский: mluvit s vážnou tváříговори́ть с филосо́фским ви́дом

mluvit: mluvit k věciговори́ть конкре́тно