Hlavní obsah

ancorato

Vyskytuje se v

ancora: ancora una voltaještě jednou

dubbio: essere (ancora) in dubbiobýt (zatím) nejistý budoucnost ap.

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

presto: Dormi, è ancora presto.Spi, je ještě brzo.

allargarsi: Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.

avere: Ho ancora una settimana di vacanze.Mám ještě týden prázdnin.

camminare: Il nostro bambino non cammina ancora.Naše dítě ještě nechodí.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

parecchio: ancora parecchio tempoještě nějaký čas

passare: Il mal di testa non mi è ancora passato.Ještě mě nepřešla bolest hlavy.

sopravvivere: Queste tradizioni ancora sopravvivono.Tyto tradice dosud přežívají.

vergine: È ancora vergine.Je ještě panna/panic.

befana: přen. Credere (ancora) alla befana.(Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivní

latte: přen. avere ancora il latte alla bocca, puzzare ancora di lattemít (ještě) mléko na bradě být mladý a nezkušený

hůř: ancora/molto peggioještě/mnohem hůř

jednou: ancora una voltaještě jednou

ještě: ancora stamattinaještě dnes ráno

lepší: ancora/molto miglioreještě/mnohem lepší

větší: ancora più grande/maggioreještě větší

vlek: skilift ad ancorakotvový vlek

zatím: non ancora, finora nozatím (ještě) ne

brzy: È ancora presto.Ještě je brzy.

být: È ancora a letto.Je ještě v posteli.

daleko: È ancora lontano.To je ještě daleko.

další: Posso averne ancora uno?Mohu dostat další?

dodělaný: Non ho ancora finito.Ještě to nemám dodělané.

dojít: La merce non è ancora arrivata.Zboží ještě nedošlo.

dosáhnout: Non arriva ancora alla maniglia.Ještě nedosáhne na kliku.

dýchat: Respira ancora.Ještě dýchá.

hezký: È ancora un bel pezzo di strada.Je to ještě hezký kus cesty.

konec: Non è ancora la fine.Ještě není konec.

mrkat: Si meraviglieranno ancora!Ti budou ještě mrkat!

myslet: Ha ancora la mente chiara.Myslí mu to ještě dobře.

obědvat: Non ho ancora pranzato.Ještě jsem neobědval.

odepsaný: Come cantante non è ancora finito.Jako zpěvák ještě není odepsaný.

otevřít: Siete ancora aperti?Máte ještě otevřeno?

platit: Vale ancora la tua proposta?Platí ještě tvoje nabídka?

podat si: Me la vedrò ancora con lui!Však já si ho ještě podám!

porazit: Non l'ha battuto ancora nessuno.Zatím ho nikdo neporazil.

přijet: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

skončit: Non ho finito ancora.Ještě jsem neskončil.

stát: Solo una casa sta ancora in piedi.Jen jeden dům zůstal stát.

záběh: La macchina è ancora in rodaggio.Vůz je ještě v záběhu.

zabrat: Forza!, Ancora uno sforzo!Zaber! silou ap.

zesílit: Il vento è diventato ancora più forte.Vítr ještě zesílil.

žít: Sono ancora vivi...?Žijí ještě...?

rezerva: avere (ancora) molto potenzialepřen. mít (velké) rezervy