Hlavní obsah

allargarsi

Vyskytuje se v

famiglia: famiglia allargataširší rodina

orizzonte: allargare i propri orizzontirozšířit si obzory

ventaglio: aprire/allargare qc a ventagliovějířovitě roztáhnout, rozevřít do vějíře co

obzor: allargare la (propria) menterozšířit si (své) obzory

rozšířit: allargare la gammarozšířit sortiment

trať: binario a scartamento ridotto/allargatožel. úzkorozchodná/širokorozchodná trať

lavinovitě: allargarsi a macchia d'olio, diffondersi assai rapidamentelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

ruka: allargare/spalancare le bracciarozpřáhnout ruce

allargare: allargare la cintapovolit (si) pásek