Hlavní obsah

přijet

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

čas: přijet na čas vlak ap.arrivare in orario, arrivare puntuale

načas: Vlak přijel načas.Il treno è arrivato in orario.

: Přijede až zítra.Arriverà solo domani.

během: Přijedu během hodiny.Arriverò entro un'ora.

jak: Hned jak přij(e)de ...Appena arriva ...

nakonec: Nakonec přijel.Alla fine è arrivato.

patrně: Přijede patrně zítra.Arriverà probabilmente domani.

také: Přijel také.Anche lui è arrivato.

teprve: Přijel teprve včera.È arrivato solo ieri.

venire: venire a prendere q/qcpřijít/(přijet) pro/vyzvednout koho/co

anticipare: Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.

arrivare: Sono arrivati.Přijeli.

che: Dubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

ipotizzare: Ipotizziamo che arriverà tardi.Předpokládejme, že přijede pozdě.

meno: Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.Přijedu za týden, plus minus den.

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

posizione: È arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

prima: La prossima volta che vieni, telefonami prima.Až příště přijedeš, brnkni mi předem.

probabilmente: Arriverà probabilmente domani.Přijede asi zítra.

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

frutta: (arrivare) alla frutta(přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse