Hlavní obsah

přijet

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

čas: přijet na čas vlak ap.arrivare in orario, arrivare puntuale

načas: Vlak přijel načas.Il treno è arrivato in orario.

: Přijede až zítra.Arriverà solo domani.

během: Přijedu během hodiny.Arriverò entro un'ora.

jak: Hned jak přij(e)de ...Appena arriva ...

nakonec: Nakonec přijel.Alla fine è arrivato.

patrně: Přijede patrně zítra.Arriverà probabilmente domani.

také: Přijel také.Anche lui è arrivato.

teprve: Přijel teprve včera.È arrivato solo ieri.

venire: přijít/(přijet) pro/vyzvednout koho/covenire a prendere q/qc

anticipare: Vlak přijel o osm minut dříve.Il treno ha anticipato di otto minuti.

arrivare: Přijeli.Sono arrivati.

che: Pochybuji, že přijede.Dubito che arrivi.

essere: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.

ipotizzare: Předpokládejme, že přijede pozdě.Ipotizziamo che arriverà tardi.

meno: Přijedu za týden, plus minus den.Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.

messaggiare: Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.Messaggiami appena arrivi.

posizione: Přijel na prvním místě.È arrivato in prima posizione.

posto: Přijel do cíle na druhém místě.È arrivato al secondo posto.

prima: Až příště přijedeš, brnkni mi předem.La prossima volta che vieni, telefonami prima.

probabilmente: Přijede asi zítra.Arriverà probabilmente domani.

sotto: Přijeli jsme těsně před Vánoci.Siamo arrivati sotto Natale.

frutta: (přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse(arrivare) alla frutta

přijet: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.