Hlavní obsah

polovina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (půlka) moitié f, demi mrozdělit na polovinydiviser par moitié/en deux moitiés, (mezi dvě osoby ap.) partager par moitiéz polovinyà moitié
  2. (střední část) milieu mod poloviny 19. stoletídepuis le milieu du XIXième siècle
  3. expr. řidč.(protějšek) moitié f

Vyskytuje se v

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

milovat se: milovat se jako dvě hrdličkyfiler le parfait amour

oba, obě: oba dva(tous) les deux

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

ochrnutí: ochrnutí poloviny tělahémiplégie

ochrnutý: ochrnutý na polovinu tělahémiplégique

pravoúhlý: dvě pravoúhlé přímkydeux droites orthogonales

rozdělit se: rozdělit se na dvě částise dédoubler

strana: po obou stranách oboustranněrecto verso

strana: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

týden: před dvěma týdnyil y a quinze jours

tým: zápas dvou týmůmatch entre deux équipes

vozovka: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

západ: zavřít na dva západyfermer à double tour

být: Jsou dvě možnosti.Il existe deux possibilités.

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Deux et deux font quatre.

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

léto: před dvěma letyil y a deux ans

o: byt o dvou pokojíchappartement de deux pièces

o: starší o dva rokyplus âgé de deux ans

oba, obě: v obou případechdans les deux cas

osoba: stůl pro dvě osobytable pour deux (personnes)

po: po dvoudeux par deux

sto: dvě stědeux cents

sto: dvě stě sedmdeux cent sept

víc: hra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plus

vysoký: Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.

zamluvit: zamluvit si dvě místa v restauraciretenir deux couverts au restaurant

hrdlička: (dvě) hrdličky milenecký pártourtereaux

hrdlička: milovat se jako dvě hrdličkyfiler le parfait amour

jeden, jedna, jedno: jedna dvě hneden cinq sec

kůrka: Všude chleba o dvou kůrkách.Chaque vin a sa lie.

mezi: být mezi dvěma ohniêtre pris entre deux feux

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

sedět: sedět na dvou židlíchavoir plusieurs casquettes

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.À deux, c'est toujours mieux.

zároveň: Nelze sedět na dvou židlích zároveň.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.

želízko: mít v ohni dvě želízkaavoir deux fers au feu

židle: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises

bilatéral: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

couple: couple d'heuresdvě hodiny

cube: deux au cubedvě na třetí

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

double: double asdvě jedničky v dominu

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

main: en un tour de mainobratem ruky, raz dva

manger: manger comme quatrejíst za dva

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

partout: quarante partoutčtyřicet oba v tenise

quinze: quinze joursčtrnáct dnů, dva týdny

recto: recto versopo obou stranách, oboustranně

subito: subito prestonaráz, najednou, raz dva, hned

tout: tous (les) deuxoba (dva)

bloquer: bloquer deux paragraphesspojit dva odstavce

coudre: coudre deux morceaux de tissusešít dva kousky látky

cube: Le cube de 2 est 8.Třetí mocnina dvou je osm.

de: moitié d'une sommepolovina částky

deux: les deux yeuxobě dvě oči

en: de deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny

lequel: Lequel des deux gagnera ?Který z těch dvou vyhraje?

paralysé: paralysé des deux jambesochrnutý na obě nohy

pour: pour deux ansna dva roky

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

bouchée: mettre les bouchées doublespracovat za dva

casquette: avoir plusieurs casquettessedět na dvou židlích

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

cinq: en cinq secjedna dvě, raz dva

coup: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

cuillère: faire qqch en deux coups de cuillère à potudělat co jedna dvě

cul: avoir le cul entre deux chaisessedět (zadkem) na dvou židlích

de: de-ci de-làpo obou stranách

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

deux: Les deux font la paire.Dva tvoří pár.

double: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

feu: avoir deux fers au feumít dvě želízka v ohni

filer: iron. filer le parfait amourmilovat se jako dvě hrdličky

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

main: Il a des mains de beurre.Všechno mu padá z rukou., Má obě ruce levé.

miser: miser sur les deux tableauxmít dvě želízka v ohni

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

moins: en moins de rienv okamžení, ve chvilce, raz dva

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.