Hlavní obsah

metr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotka délky) mètre mmetr čtvereční/krychlovýmètre m carré/cube
  2. (krejčovský ap.) mètre mměřit metremmesurer au mètre
  3. (dřeva) stère m

Vyskytuje se v

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

avant: mettre qqch en avantargumentovat čím

avant: mettre qqn en avantschov(áv)at se za koho

bas: mettre qqn/qqch baspoložit koho/co na zem

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

boîte: mettre qqn en boîtevysmívat se komu, dělat si z koho blázny

condition: mettre en conditionzpracovat propagandou

doute: mettre qqch en doutezpochybnit co

examen: mise en examenobvinění

femme: maîtresse femmeenergická/rázná žena

fin: mettre fin àqqch skončit, ukončit co, skoncovat s čím

hôtel: maître d'hôtelvrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostů

martel: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

mettre: mettons que...dejme tomu, že...

mettre: mettre à niveauupgradovat, nainstalovat novější verzi

mettre: se mettrepostavit se, posadit se, dostat se kam

mettre: se mettredostat se, dát se

mettre: se mettrezaujmout pozici

mettre: se mettretýká se fyzického nebo psychického stavu

mettre: se mettreen qqch dát se, vydat se do čeho

mettre: se mettreà (faire) qqch dát se, pustit se do čeho

mise: mise en scènerežie, výprava

mise: mise en accusationobžaloba, obžalování

mise: être de misehodit se, být na místě, být vhodný

mise: mise à niveauupgrade

œuvre: mettre en œuvrepoužít čeho, upotřebit, uplatnit co

œuvre: mise en œuvrerealizace, uskutečnění

panier: mettre au panierhodit do koše

place: mise en placeumístění, usazení, uložení

pli: mise en plisvodová ondulace

profit: mettre à profitvyužít co/čeho, zužitkovat co

route: mettre en routespustit, uvést do chodu stroj ap.

sommeil: mettre qqch en sommeildočasně zastavit co

valeur: mettre qqch en valeurzhodnotit, valorizovat majetek, zúrodnit pozemek ap., přen. uplatnit vlohy ap., zdůraznit co

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

aise: mettre qqn à l'aiseuklidnit koho, rozptýlit čí obavy, dodat komu sebedůvěru

après: cent mètres aprèspo sto metrech

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

cap: mettre le cap sur qqchnabrat kurz na co

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

cent: un cent mètresběh na sto metrů

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

code: mettre en code(za)kódovat

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

contribution: mettre qqn à contributionvyuží(va)t služeb koho

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

cube: mètre cubemetr krychlový

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

déroute: mettre l'ennemi en dérouterozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěk

déroute: mettre qqn en déroute(z)mást, (s)plést, vyvést z míry koho

désordre: mettre du désordre en qqchudělat v čem nepořádek

diapason: se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

épreuve: mettre qqn/qqch à l'épreuvepodrobit zkoušce, vyzkoušet koho/co

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

exquis: mets exquislahodné jídlo

fard: se mettre du fardnalíčit se

feu: mettre le feu à qqchzapálit, podpálit co

gage: mettre qqch en gagezastavit co v zastavárně ap.

genou: se mettre à genouxpokleknout

gueule: s'en mettre plein la gueulenacpat se, nabažit se

impossibilité: mettre qqn dans l'impossibilité de faire qqchznemožnit komu co

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

maçon: maître maçonzednický mistr

marche: se mettre en marcherozběhnout se, rozjet se

mètre: mètre carré/cube/linéairemetr čtvereční/krychlový/běžný

mètre: vendre du tissu au mètreprodávat látku na metry

mettre: Je n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mettre: mettre qqn en colèrerozzlobit koho

mettre: mettre en placeuklidit, uložit, umístit

mettre: mettre qqn en prisondát koho do vězení

mettre: mettre de l'argent en réserveukládat peníze

mettre: mettre en circulationuvést do oběhu

mettre: mettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu

mettre: se mettre à tableposadit se ke stolu

mettre: se mettre au service de qqndát se do služeb koho

mettre: se mettre avec qqnžít, držet s kým

mettre: se mettre à genouxkleknout si

mettre: se mettre deboutpostavit se

mettre: se mettre d'accorddohodnout se

mettre: se mettre en colèrerozzlobit se