Hlavní obsah

dělo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

děj: přírodní dějder Naturprozess

děj: děj románudie Romanhandlung

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

méně: čím dál méněimmer weniger

co: Co se děje?Was ist los?

dabovat: dabovat film pro dětieinen Kinderfilm synchronisieren

dál: zadívat se do dáliin die Ferne schauen

dál: dál než kdo/coweiter als j./etw.

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

dál: mluvit dálweiter sprechen

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

jít: Pojď dál.Komm herein.

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

milý: milé děti/milí rodičeliebe Kinder/Eltern

mrtvý: V neděli jsou ulice mrtvé.Sonntags sind die Straßen leblos.

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

napínavost: napínavost dějedie Spannung der Handlung

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

navyknout: navyknout děti pořádkuden Kindern Ordnung angewöhnen

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

nepokojný: nepokojné dětiunruhige Kinder

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

odehrávat se: Děj filmu se odehrává v Anglii.Die Filmhandlung spielt sich in England ab.

odpovědný: Rodiče jsou odpovědní za děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

ohlídat: ohlídat komu dětij-m die Kinder bewachen

opatrovat: Odpoledne opatruje děti babička.Nachmittags hütet die Oma die Kinder.

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

popohánět: popohánět děti k úkliduKinder zum Aufräumen antreiben

popohnat: popohnat děti do posteledie Kinder ins Bett treiben

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

pro: četba pro dětiLektüre für Kinder

protiletadlový: protiletadlové dělodie Flug(zeug)abwehrkanone, die Flak

protitankový: protitankové děloPanzerabwehrkanone

přídavek: přídavky na dětidas Kindergeld, der Kinderzuschuss

přivyknout: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

rachotit: V dáli rachotí kulomet.In der Ferne rattert das Maschinengewehr.

rozebrat: Děti si rozebraly všechny hračky.Kinder haben alle Spielzeuge genommen.

rozesmátý: rozesmáté dětilachende Kinder

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

rvát: přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.

sleva: poloviční sleva pro dětider Halbpreis für Kinder

takto: Takhle to dál nejde.So geht es nicht weiter.

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

uklidit: Děti si uklidily (své) hračky.Die Kinder haben ihre Spielsachen aufgeräumt.

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

utvořit: Děti utvořily kruh.Die Kinder bildeten einen Kreis.

váš, vaše: vaše dětieure/Ihre Kinder

vhodný: kniha vhodná pro malé dětiein für kleine Kinder geeignetes Buch

vrtat se: Každou neděli se vrtá ve svém autě.Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vychrtlý: vychrtlé africké dětidürre afrikanische Kinder

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

vzrušení: Děti se chvěly vzrušením.Die Kinder zitterten vor Erregung.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

zavzpomínat (si): zavzpomínat na dětian die Kinder zurückdenken

zodpovědný: Rodiče jsou zodpovědní za své děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

dál: Pošli to dál!Schick das weiter!

dál: Tak už to dál nejde.So geht das nicht weiter.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

der, die, das: die Verwandten und deren Kinderpříbuzní a jejich děti

für: ein Buch für Kinderkniha pro děti

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

von: von Paris aus mit dem Bus weiterreisenz Paříže cestovat dál autobusem

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

angewöhnen: Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.Navykl jsem děti dochvilnosti.

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

beaufsichtigen: die Arbeiter/Kinder beaufsichtigendohlížet na dělníky/děti

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

einladen: j-n für Sonntag zum Tee einladenpozvat koho v neděli na čaj

erziehen: seine Kinder zur Selbständigkeit erziehenvést své děti k samostatnosti

gewöhnen: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

haften: Eltern haften für ihre Kinder.Rodiče ručí za své děti.

jagen: die Kinder aus dem Bett jagenvyhnat děti z postele