Hlavní obsah

dělo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

děj: přírodní dějder Naturprozess

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

méně: čím dál méněimmer weniger

co: Co se děje?Was ist los?

dabovat: dabovat film pro dětieinen Kinderfilm synchronisieren

dál: zadívat se do dáliin die Ferne schauen

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

jít: Pojď dál.Komm herein.

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

milý: milé děti/milí rodičeliebe Kinder/Eltern

mrtvý: V neděli jsou ulice mrtvé.Sonntags sind die Straßen leblos.

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

napínavost: napínavost dějedie Spannung der Handlung

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

navyknout: navyknout děti pořádkuden Kindern Ordnung angewöhnen

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

nepokojný: nepokojné dětiunruhige Kinder

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

odehrávat se: Děj filmu se odehrává v Anglii.Die Filmhandlung spielt sich in England ab.

odpovědný: Rodiče jsou odpovědní za děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

ohlídat: ohlídat komu dětij-m die Kinder bewachen

opatrovat: Odpoledne opatruje děti babička.Nachmittags hütet die Oma die Kinder.

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

popohánět: popohánět děti k úkliduKinder zum Aufräumen antreiben

popohnat: popohnat děti do posteledie Kinder ins Bett treiben

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

pro: četba pro dětiLektüre für Kinder

protiletadlový: protiletadlové dělodie Flug(zeug)abwehrkanone, die Flak

protitankový: protitankové děloPanzerabwehrkanone

přídavek: přídavky na dětidas Kindergeld, der Kinderzuschuss

přivyknout: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

rachotit: V dáli rachotí kulomet.In der Ferne rattert das Maschinengewehr.

rozebrat: Děti si rozebraly všechny hračky.Kinder haben alle Spielzeuge genommen.

rozesmátý: rozesmáté dětilachende Kinder

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

rvát: přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.

sleva: poloviční sleva pro dětider Halbpreis für Kinder

takto: Takhle to dál nejde.So geht es nicht weiter.

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

uklidit: Děti si uklidily (své) hračky.Die Kinder haben ihre Spielsachen aufgeräumt.

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

utvořit: Děti utvořily kruh.Die Kinder bildeten einen Kreis.

váš, vaše: vaše dětieure/Ihre Kinder

vhodný: kniha vhodná pro malé dětiein für kleine Kinder geeignetes Buch

vrtat se: Každou neděli se vrtá ve svém autě.Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vychrtlý: vychrtlé africké dětidürre afrikanische Kinder

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

vzrušení: Děti se chvěly vzrušením.Die Kinder zitterten vor Erregung.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

zavzpomínat (si): zavzpomínat na dětian die Kinder zurückdenken

zodpovědný: Rodiče jsou zodpovědní za své děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

der, die, das: příbuzní a jejich dětidie Verwandten und deren Kinder

für: kniha pro dětiein Buch für Kinder

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

von: z Paříže cestovat dál autobusemvon Paris aus mit dem Bus weiterreisen

zu: Jen tak dál!Nur zu!, Immer zu!

angewöhnen: Navykl jsem děti dochvilnosti.Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.

aufhören: To musí skončit!, Tak to dál nejde!Das muss aufhören!

beaufsichtigen: dohlížet na dělníky/dětidie Arbeiter/Kinder beaufsichtigen

beteiligen: Všechny děti se účastnily hry.Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.

bleiben lassen: nechat děti domadie Kinder zu Hause bleiben lassen

Doktor: Děti si hrály na doktora.Die Kinder spielten Doktor.

einladen: pozvat koho v neděli na čajj-n für Sonntag zum Tee einladen

erziehen: vést své děti k samostatnostiseine Kinder zur Selbständigkeit erziehen

gewöhnen: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

haften: Rodiče ručí za své děti.Eltern haften für ihre Kinder.

jagen: vyhnat děti z posteledie Kinder aus dem Bett jagen

kein, keine: Nemají děti.Sie haben keine Kinder.

kinderlieb: mít (velmi) rád děti(sehr) kinderlieb sein

klappen: Děti bouchají dveřmi.Die Kinder klappen mit den Türen.

kurzhalten: držet děti zkrátkadie Kinder kurzhalten

Mal: Je čím dál lepší.Er wird von Mal zu Mal besser.

mögen: Děti mívají rády sladkosti.Kinder mögen gerne Süßigkeiten.

nachempfinden: Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

dělo: vodní děloder Wasserwerfer

queren: Děti přešly cestu.Die Kinder querten die Straße.

rangeln: Děti se ve škole tahaly.Die Kinder rangelten in der Schule.

rechnen: K tomu musíš ještě připočíst děti.Dazu musst du noch die Kinder rechnen.

sie: Paní Bauerová, pojďte dál!Frau Bauer, kommen Sie herein!

sollen: (Řekni jí,) Ať jde dál.(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.

sorgen: pečovat o dětifür die Kinder sorgen

spielen: Co se tady děje?přen., hovor. Was wird hier gespielt?

stürzen: Děti se vrhly na sladkosti.Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.

taugen: Tento film není vhodný pro děti.Dieser Film taugt nicht für Kinder.

verziehen: Rozmazlili svoje děti.Sie haben ihre Kinder verzogen.

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

was: Co se děje?, Co se stalo?Was ist los?

weiter: Prosím, dál!Bitte weiter!

weitergeben: předat knihu dálein Buch weitergeben

weitermachen: Jen tak dál!, Jen pokračuj!iron. Mach nur so weiter!

zulaufen: Děti přiběhly k otci.Die Kinder liefen auf den Vater zu.