Hlavní obsah

haften

Sloveso

  • für j-n ručit za kohoEltern haften für ihre Kinder.Rodiče ručí za své děti.

Vyskytuje se v

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

vazba: vzít koho do vazbyj-n in Haft nehmen

vazba: propustit koho z vazbyj-n aus der Haft entlassen

vyšetřovací: práv. vyšetřovací vazbadie Untersuchungshaft, die U-Haft

utkvět: utkvět v pamětiim Gedächtnis haften bleiben