Hlavní obsah

haftbar

Přídavné jméno

  • j-n für etw. haftbar machen hl. práv.zavázat koho k čemu, činit zodpovědným koho za co
  • für etw. haftbar sein hl. práv.být (z)odpovědný, ručit za coDer Buchhalter ist haftbar für die Zahlung des Mankos.Účetní je (z)odpovědný za úhradu manka.