Hlavní obsah

station [ˈsteɪʃən]

Podstatné jméno

  1. stanice, nádraží na trase ap.railroad stationželezniční stanice, nádražíhl. AmE station agentpřednosta stanicestation hallnádražní halastation sergeantvelitel stanice policejní
  2. stanice vysílací ap.
  3. (vojenská) základna hl. v dřívějších koloniíchair stationletecká základna
  4. pozice, postavení i ve společnosti

Vyskytuje se v

station: být umístěný/nasazený vojenské jednotkybe stationed

attendant: obsluha čerpací stanice, čerpadlářpetrol/AmE gas station attendant

bus: autobusové nádražíbus station/terminal

central: hlavní vlakové nádražícentral train station

converter: měnírnaelektr. converter station

first aid: stanice první pomoci, ošetřovnafirst-aid post/station

gas station: čerpadlář, obsluha čerpací stanicegas station attendant

hydroelectric: hydroelektrárna, vodní elektrárnahydroelectric power station/plant

intermediate: mezistaniceintermediate station

mainline: stanice na hlavní trasemainline station

railway: vlakové nádražírailway station

solar: solární elektrárnasolar (thermal) power station

thermal: tepelná elektrárnathermal power station

tidal: přílivová/slapová elektrárnatidal power plant/station

wagon: kombi, kombík autoAmE station wagon

meet: Sejdeme se na nádraží v osm.Meet me at the station at eight.

pull out: Vlak vyjel ze stanice.The train pulled out of the station.

see: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

will: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

autobusový: autobusové nádražíbus terminal, central bus station

benzinový: benzinová pumpaBrE petrol/filling station, AmE gas(oline) station

čerpací: čerpací staniceBrE petrol/BrE filling/AmE gas station

čerpadlo: benzinové čerpadlo benzinkaBrE petrol station, AmE gas station

elektrárna: tepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárnathermal/nuclear/hydroelectric/tidal power station

hlavní: na hlavním nádražíat the main station

nádraží: na nádražíat the (main) station

nástupní: nástupní stanicestation of departure

přeladit: přeladit na jinou stanicitune in to a different station

rádiový: rádiová staniceradio station

rozhlasový: rozhlasová stanice/hraradio station/drama

stanice: autobusová stanicebus station

tepelný: tepelná elektrárnathermal plant/(power) station

vjet: vjet do stanice vlakpull into the station

vlakový: vlakové nádražítrain/railway/AmE railroad station

vodní: vodní elektrárnahydroelectric power station

záchytný: záchytná stanicesobering-up centre/station, AmE hovor. drunk tank

železniční: železniční stanicerailway station

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

doprovodit: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

jít: Jde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?

metro: stanice metraAmE subway/BrE hovor. tube station

odvézt: Odvezl bys mě na nádraží?Could you take me to the station?

policie: na policiiat the police station

sejít se: Sejdeme se na nádraží.We'll meet at the station.

setkat se: Setkal jsem se s ní na nádraží.I met her at the station.

zajet: zajet s kým na nádražítake sb to the station