Hlavní obsah

legally [ˈliːgəlɪ]

Vyskytuje se v

proceeding: (soudní) řízení(legal) proceedings

adviser: právní/daňový poradcelegal/tax adviser

basis: právní základpráv. legal basis

binding: právně závaznýpráv. legally binding

bring: vznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kýmbring charges/a legal action against sb

capable: právně způsobilýpráv. legally capable

capacity: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmpráv. legal capacity

defensible: právně obhajitelnýlegally defensible

dispute: právní sporpráv. legal dispute

division: právní oddělenílegal division

grant: poskytnout právní pomocgrant legal aid

incompetent: (právně) nezpůsobilá osoba(legally) incompetent person

legal: podat žalobu, podniknout právní krokypráv. take legal action

legally: právně závaznýlegally binding

measure: právní opatřenílegal measures

pad: linkovaný blok hl. žlutýlegal pad

practitioner: právník provozující praxilegal practitioner

representative: zákonný zástupcepráv. legal representative

section: právní oddělenílegal section

fikce: práv. právní fikcefiction of law, legal fiction

klička: právnické kličkylegal dodges

osoba: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporate

právně: právně závaznýlegally binding

právní: právní nároklegal claim

právnický: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person

pře: práv. soudní přelawsuit, legal dispute

překážka: práv. zákonná překážkalegal barrier

případ: právní případlegal case

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

řízení: práv. soudní řízení(legal) proceedings

sbírka: práv. sbírka zákonůhl. BrE statute book, zákoník (legal) code

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

úkon: práv. právní úkonlegal act, hl. majetkový ap. legal transaction

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term

zákon: sbírka zákonůhl. BrE statute book, legal code

zákonný: zákonný zástupcenext friend, legal representative

zástupce: zákonný zástupcelegal representative, nezletilého u soudu next friend

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmlegal capacity

způsobilý: právně způsobilýlegally competent to do sth/capable of sth, plně, věkem sui juris

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sth

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

action: žaloba, právní kroky(legal) action