Hlavní obsah

minding [maɪndɪŋ]

Podstatné jméno

  • hlídání starání sechild mindinghlídání dětí

Vyskytuje se v

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

enter: enter sb's mindpřijít komu na mysl, napadnout koho

lodge: lodge in sb's mindvrýt se do paměti

make up: make up one's mindrozhodnout se vybrat si ap.

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

minded: -mindedmyslící (hlavně) na co, založený jak

mind out: Mind out!Dávej pozor!, Dávej bacha!

peace: peace of mindduševní pohoda, klid v duši

piece: give sb a piece of one's mindvynadat, vytmavit to komu, sprdnout koho

prey: prey on sb's mindtrápit, tížit koho

slip: slip sb's mindvypadnout komu (z paměti)

turn: turn of mindzaložení, povaha

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

call: call to mindvyvolat, vybavit si

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

cross: cross sb's mindnapadnout koho myšlenka ap.

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

lose: lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se

minding: child mindinghlídání dětí

never: never mindto nevadí

presence: presence of mindduchapřítomnost, rozvaha, přítomnost duchem

quickness: quickness of mindbystrost, pohotovost

read: read sb's mindčíst komu myšlenky

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

torpid: torpid mindotupělá mysl

unsound: of unsound mindduševně chorý

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

frame of mind: positive frame of minddobré rozpoložení

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelné

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho

blesknout (se): flash through one's mind, strike sbblesknout hlavou nápad ap.

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

fight: probít se, protlačit se, prodrat se kudyfight one's way through sth

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.