Hlavní obsah

shut [ʃʌt]

Slovesopt&pp shut

  • zavřít (se), uzavřít dveře, pusu ap.shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co

Přídavné jméno

  • zavřenýbang sth shuts prásknutím zavřít co

Vyskytuje se v

shut away: shut osf awayuzavřít se, uzamknout se kde před světem ap., nevycházet

shut away: shut sb/sth awayzavřít koho/co dát pod zámek - aby nemohl ven

shut in: shut sb/sth inzavřít, zamknout, uvěznit koho/co kde v pokoji ap.

shut in: shut osf inzavřít se v pokoji ap.

shut off: shut osf offodtáhnout se, uzavřít se, stranit se lidí

shut out: shut sb/sth outnevpustit dovnitř koho/co, zabránit vstupu komu

shut out: shut sb out ofsth vyloučit, vyšachovat koho z čeho z účasti ap.

shut out: shut sb outnedovolit komu skórovat, vychytat nulu, udržet čisté skóre proti komu brankář ap.

shut up: shut sb upumlčet koho dát najevo, aby ztichl

nail: nailed shutzatlučený okenice ap.

padlock: padlocked (shut)zamčený visacím zámkem

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

clam: shut up like a clammlčet jako ryba

petlice: zavřít co na petlicishut sth with a latch

prásknout: prásknout dveřmislam/bang the door (shut)

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

vpustit: nevpustit kohoshut sb out, zamčením budovy ap. lock sb out, exclude sb

vpustit: nevpustit zabránit vniknutíblock sth out, shut sth out

vychytat: sport. vychytat nulu proti komu brankařshut out sb, blank sb

zavřít: vulg. zavřít zobák/klapačku/hubushut up, shut one's trap

zobák: vulg. Zavři zobák!Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

sevřený: mít sevřené rtybe tight-lipped, have one's lips tight shut

zavřít: Zavři dveře.Close/Shut the door.

zmlknout: Zmlkni!hovor. Shut up!, BrE, hovor. Belt up!, hovor. Pipe down!

zticha: Buď zticha!Be quiet!, Sklapni. Shut up!

ztichnout: Ztichni!Be quiet!, hovor. Shut up!

žvanit: Nežvaň.zmlkni Shut up., neříkej kraviny vulg. Cut the crap., kecy Bullshit!, nelži Don't give me that bullshit.

huba: zavřít komu hubushut sb up

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth