Hlavní obsah

shut [ʃʌt]

Slovesopt&pp shut

  • zavřít (se), uzavřít dveře, pusu ap.shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

Přídavné jméno

  • zavřenýbang sth shuts prásknutím zavřít co

Vyskytuje se v

shut away: shut osf awayuzavřít se, uzamknout se kde před světem ap., nevycházet

shut in: shut sb/sth inzavřít, zamknout, uvěznit koho/co kde v pokoji ap.

shut off: shut osf offodtáhnout se, uzavřít se, stranit se lidí

shut out: shut sb/sth outnevpustit dovnitř koho/co, zabránit vstupu komu

shut up: shut sb upumlčet koho dát najevo, aby ztichl

nail: nailed shutzatlučený okenice ap.

padlock: padlocked (shut)zamčený visacím zámkem

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

clam: shut up like a clammlčet jako ryba

petlice: shut sth with a latchzavřít co na petlici

prásknout: slam/bang the door (shut)prásknout dveřmi

pusa: be quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tonguepřen. držet pusu mlčet

sklapnout: Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!Sklapni!

tlama: Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!Drž/Zavři tlamu!

vpustit: shut sb out, zamčením budovy ap. lock sb out, exclude sbnevpustit koho

vychytat: shut out sb, blank sbsport. vychytat nulu proti komu brankař

zavřít: shut up, shut one's trapvulg. zavřít zobák/klapačku/hubu

zobák: Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!vulg. Zavři zobák!

držet: Shut up!, Belt up!, Shut your trap!Drž hubu!

huba: Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!Drž hubu!

mlčet: Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!Mlč(te)!

sevřený: be tight-lipped, have one's lips tight shutmít sevřené rty

zmlknout: hovor. Shut up!, BrE, hovor. Belt up!, hovor. Pipe down!Zmlkni!

zticha: Be quiet!, Sklapni. Shut up!Buď zticha!

ztichnout: Be quiet!, hovor. Shut up!Ztichni!

žvanit: zmlkni Shut up., neříkej kraviny vulg. Cut the crap., kecy Bullshit!, nelži Don't give me that bullshit.Nežvaň.

hlava: get sth out of one's head, dismiss, forget sth, shut one's mind to sthpustit co z hlavy

slyšet: shut one's ear to sth, would not hear about sthnechtít slyšet co žádosti ap.