Hlavní obsah

three [θriː]

Číslovka

  • třigirl of threetříletá holčičkamother of threematka (od) tří dětí

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

third-degree: výslech třetího stupně nejtvrdší, hl. s mučením, přen. křížový výslechthird degree

third party: (jsoucí) ve prospěch/vztahující se na třetí osoby pojištěníthird-party

act: hra o třech dějstvíchplay in three acts

bedroom: třípokojový/čtyřpokojový byttwo-bedroom/three-bedroom flat

course: večeře o třech chodechthree-course supper

degree: popálenina třetího stupněmed. third-degree burn

digit: trojciferné/trojmístné číslothree digit number

dimensional: trojrozměrnýthree-dimensional

father: otec tří dětífather of three

figure: jednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.in single/double/three figures

flat: třípokojový bytthree-room flat

house: dům se třemi ložnicemithree-bedroom house

meal: jídlo o třech chodechthree-course meal

molar: osmička zub moudrostithird molar

narrator: vypravěč v první/ve třetí osoběfirst-/third-person narrator

propeller: třílistá/čtyřlistá vrtulethree/four-bladed propeller

safe: Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.Our team made the game safe with the third goal.

sloth: lenochod tříprstý/dvouprstýthree-toed/two-toed sloth

star: tříhvězdičkový hotelthree star hotel

suit: trojdílný oblekthree-piece suit

third: potřetí(for) the third time

third-class: diplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzitthird-class degree

three: matka (od) tří dětímother of three

wise: tři královéthe Three Wise Men

woodpecker: datlík tříprstýthree-toed woodpecker

all: Skóre je tři tři.The score is three all.

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

at: ve tři hodinyat three o'clock

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

month: tříměsíční kurzthree-month course

much: Vydělává třikrát tolik co ty.He earns three times as much as you do.

point: pět celých třifive point three

time: třikrát týdněthree times a week

cheer: třikrát hurá komuthree cheers for sb

over: dvakrát/třikrát dokola/za seboutwice/three times over