Hlavní obsah

mediar

Vyskytuje se v

hacer: a medio hacerrozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný

media: la mediapůl část hodiny

medio: media naranjadrahá polovička, partner/partnerka

pensión: media pensiónpolopenze

alto: Alta Edad Mediaraný středověk

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

aritmético: media aritméticaaritmetický průměr

clase: clase baja/media/altanižší/střední/vyšší třída

dedo: dedo cordial/(de en) medio/del corazónprostředníček

hermano: medio hermanonevlastní bratr mající společného jednoho rodiče

jornada: media jornadapoloviční (pracovní) úvazek

locomoción: medio de locomocióndopravní prostředek

luna: media lunapůlměsíc, srpek měsíce na nebi, symbol

luto: medio lutosmutek nedržený přísně

mañana: a media mañanauprostřed dopoledne

ministerio: Ministerio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředí

oído: oído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

oriente: Mediano/Medio OrienteStřední Východ

otitis: otitis media/internazánět středního/vnitřního ucha

transporte: medio de transportedopravní prostředek

vuelta: media vueltapůlotáčka, půlobrat při tanci ap.

asta: bandera a media astavlajka na půl žerdi

bajo: Baja Edad Mediapozdní středověk

estatura: estatura mediastřední vzrůst

kilo: medio kilopůl kila

mediar: mediar un abismo entre alg(n)být obrovský rozdíl mezi kým/čím

mirar: mirar de (medio) lado a algndívat se přes prsty na koho

aritmetický: media aritméticaaritmetický průměr

bratr: hermanastro , mající společného jednoho rodiče medio hermano nevlastní bratr

cesta: a medio caminoi přen. na půli cesty

dolet: de alcance mediostředního doletu

litr: medio litro půl litru

ochrana: protección del medio ambienteochrana životního prostředí

opravný: medio correctivo, recurso legalpráv. opravný prostředek

pás: de medio/la cintura arribaod pasu nahoru

penze: media pensión poloviční penze

poločas: semivida , vida mediafyz. poločas rozpadu

poloviční: media ración poloviční porce

prostředí: medio ambienteživotní prostředí

průměr: media aritméticaaritmetický průměr

půlměsíc: Media Luna RojaČervený půlměsíc

půlový: media pausa hud. půlová pomlka

sklidit: quitar de en mediopřen. sklidit z cesty odstranit

spotřeba: consumo medioprůměrná spotřeba

spustit: colocar la bandera a media astaspustit vlajku na půl žerdi

stát: estorbar, obstaculizar alg, ponerse en mediopřen. stát v cestě čemu

střední: oído medioanat. střední ucho

teplota: temperatura mediaprůměrná teplota

ucho: oído interno/medio/externoanat. vnitřní/střední/vnější ucho

vokál: vocales medias/altas/bajasstředové/vysoké/nízké vokály

vprostřed: a media mañanavprostřed dopoledne

životní: medio ambiente životní prostředí

břečka: nieve medio derretidasněhová břečka

dopravní: medio de transportedopravní prostředek

druhý: Es la una y media.Je půl druhé.

hlas: a media voz/en voz bajatichým hlasem

hodina: una hora y mediahodina a půl

jeden, jedna, jedno: uno y mediojeden a půl

konjunkce: conexión mediante la conjunciónspojení pomocí konjunkce

o: a las cuatro y mediao půl páté

obrat: media vuelta obrat čelem vzad půlobrat

oko: hacerse una carrera en las mediasutéct oko na punčoše

polopenze: alojamiento con media pensiónubytování s polopenzí

půl: media hora půl hodiny

stahovací: medias de compresiónstahovací punčochy

středně: mediano, de tamaño mediostředně velký

šetrný: producto amigable con el medio ambientevýrobek šetrný k životnímu prostředí

aguja: aguja (de media)(pletací) jehlice

úvazek: jornada completa/media/parcialplný/poloviční/zkrácený pracovní úvazek

mrtvola: echar por la calle de en mediojít přes mrtvoly k cíli

žerď: bandera a media astavlajka na půl žerdi