Hlavní obsah

он

Zájmenoона́, оно́, они́

  • on zmíněná osoba, věc

Vyskytuje se v

де́латься: Co mu to udělá!, Nic by se mu nestalo!Что ему́ де́лается!

его́: podle něj, podle jeho vůleпо его́

её: podle její vůle, podle níпо её

их: podle jejich vůle, přání, podle nichпо их

курс: neví, která bije, není v obrazeон не в ку́рсе кто

мать: jak ho pánbůh stvořilв чём его́ мать роди́ла

мо́крый: Je plačtivý. Je jako slzavé údolí.У него́ глаза́ на мо́кром ме́сте.

оно́: Tak takhle je to!, Tak to je teda!Так вот оно́ что!

просо́хнуть: Ten ho ještě má., Ještě nevystřízlivěl.Он не просо́х (ещё).

пуска́й: aťsi, budiž, buďsiпуска́й его́

ста́ться: to je mu podobné, je toho schopen, od něho se to může čekatс него́ ста́нется

води́ться: Bývá při penězích.У него́ во́дятся де́ньги.

отча́янный: Má pro strach uděláno.Он челове́к отча́янный.

проби́ть: Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.Его́ час проби́л.

смерть: přen. Je bledý jako smrt.Он бле́ден как смерть.

тяжёлый: Má těžkou hlavu.bolavá У него́ тяжёлая голова́.

у́хо: Špatně slyší., Je nahluchlý.Он туг на́ уши.

везти́: Daří se (mu).(Ему́) везёт.

выпива́ть: Chlastá.Он выпива́ет.

выступа́ть: Má pořád námitky.Он ве́чно выступа́ет.

вы́ступить: Vystoupil v roli zprostředkovatele.Он вы́ступил в ро́ли посре́дника.

гнуша́ться: Ničeho se neštítí.Он ниче́м не гнуша́ется.

го́дный: Byl uznán schopným vojenské služby.Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.

го́рло: Má už dost slibů.Он сыт по го́рло обеща́ниями.

довести́сь: Měl jsem příležitost se s ním setkat.Мне довело́сь встре́титься с ним.

доводи́ться: Je mým strýcem.Он мне доводи́тся дя́дей.

до́лжное: To se (mu) musí nechat,...На́до отда́ть ему́ до́лжное,...

живо́й: Není mezi živými.В живы́х (его́) нет.

за́нятый: Je zaneprázdněný., Nemá čas.Он за́нят.

значи́тельный: Je to důležitý člověk.Он челове́к значи́тельный.

золото́й: Má zlaté ruce.У него́ золоты́е ру́ки.

из-под: dostat se z jeho vlivuвы́йти из-под его́ влия́ния

и́ли: Buď odejde on, nebo já.И́ли он уйдёт, и́ли я.

каза́ться: Myslel jsem si, že má pravdu.Мне каза́лось, что он прав.

когда́: Kdy přijde?Когда́ он придёт?

лес: Tato věda je pro něj španělská vesnice.Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.

мизи́нец: Nesahá vám ani po kotníky.Он не сто́ит ва́шего мизи́нца.

нело́вко: Cítí se trapně.Ему́ нело́вко.

непью́щий: Je abstinent.Он непью́щий.

нет: Není doma.Его́ нет до́ма.

неуже́ли: Opravdu souhlasil?Неуже́ли он согласи́лся?

ни́зкий: Je malý., Je malé postavy.Он ни́зкого ро́ста.

оди́н: Žije sám.Он живёт оди́н.

остри́ть: Bavili se na jeho účet.Остри́ли на его́ счёт.

пить: Hodně pije.Он си́льно пьёт.

плева́ть: Kašlu na něj.Мне плева́ть на него́.

по: Povoláním je...Он по профе́ссии...

повезти́: Měl štěstí., Štěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

повести́: Ani nemrkl., Nehnul ani brvou.Он бро́вью не повёл.

позво́лить: Myslí si, že mu všechno projde.Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.

положи́тельно: Vůbec neví,...Он положи́тельно не зна́ет,...

посла́ть: Pošli ho někam!Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!

предста́ть: Stanul před soudem.Он предста́л пе́ред судо́м.

причита́ться: Má dostat...Ему́ причита́ется...

рад: Je ráda, že...Она́ ра́да, что...

рвать: Zvrací.Его́ рвёт.

рома́н: Má s ní poměr., Chodí s ní.Кру́тит с ней рома́н.

рост: Jsme stejně vysocí/velcí.Мы с ним одного́ ро́ста.

сейча́с: Teď tady byl.Он сейча́с здесь был.

ста́рше: Je o dva roky starší než já.Он ста́рше меня́ на два го́да.

сту́кнуть: Překročil čtyřicítku., Už mu bylo čtyřicet.Ему́ сту́кнуло со́рок.

су́щность: Má v podstatě pravdu.В су́щности, он прав.

твёрдо: Je pevně přesvědčen, že ...Он твёрдо убеждён, что ...

трясти́: Potřásal mi rukou.Он тряс мне ру́ку.

ту́ча: Mračí se.Он как ту́ча.

ты: Dobře rozumí technice.Он с те́хникой на ты.

уво́литься: Dal výpověď.Он уво́лился с рабо́ты.

утончённый: Má vybrané způsoby.У неё утончённые мане́ры.

хло́пать: Plácal ho po rameni.Хло́пал его́ по плечу́.

арка́н: Nedostaneš ho tam ani heverem.Его́ туда́ и на арка́не на затя́нешь.

бре́згать: Ničeho se neštítí.Он ниче́м не бре́згает.

винегре́т: má v hlavě zmatekу него́ в голове́ винегре́т

во́жжи: Začal jančit/blbnout. Ему́ вожжа́ под хвост попа́ла.

ка́рта: V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.Ему́ и ка́рты в ру́ки.

козёл: hovor. je starýho kozla platný k čemuот него́ как от козла́ молока́

кто: Kdo ví!Кто его́ зна́ет!

молоко́: Teče mu (ještě) mléko po bradě. Молоко́ у него́ на губа́х не обсо́хло.

му́ха: Ani mouše neublíží.Он му́хи не оби́дит.

о́бух: Je jako by dostal palicí do hlavy.Его́ как о́бухом по голове́ уда́рило.

опа́сно: Je vážně nemocen.Он опа́сно бо́лен.

пе́рстень: Má ruce samé prsteny.У неё ру́ки в пе́рстнях.

покро́й: Všichni jsou na jedno brdo.Они́ все на оди́н покро́й.

помёт: Jsou ze stejného těsta.Они́ одного́ помёта.

пу́сто: aby ho čert vzalчтоб ему́ пу́сто бы́ло

разгова́ривать: Nebavím se s ním už dlouho.Я с ним давно́ не разгова́риваю.

распра́ва: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.

расстоя́ние: Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.

расти́: Rostl přímo před očima.Он рос пря́мо на глаза́х.

ребёнок: Je jako dítě., Je ještě nezkažený.Он как ма́ленький ребёнок.

руча́ться: Ručím za něho vlastní hlavou.Руча́юсь свое́й голово́й за него́.

рыть: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.

сват: Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.Он мне ни сват, ни брат.

све́рху: Díval se na něho spatra.Све́рху смотре́л на него́.

сгора́ть: Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.

сгу́сток: Je úplně nabitý energií.Он - сгу́сток эне́ргии.

сдоброва́ть: S ním to špatně dopadne.Ему́ не сдоброва́ть.

се́рый: Nic mu nedochází., Chybí mu buňky.Се́рого вещества́ у него́ не хвата́ет.

сла́бить: Má průjem.Его́ сла́бит.

смека́лка: Není dost bystrý., Nemá filipa.У него́ нехвата́ет смека́лки.

вот: Tak je to!, Á, tak!Вот (оно́) как/что!