Hlavní obsah

Trug

Vyskytuje se v

Eule: Eulen nach Athen tragennosit sovy do Atén, nosit dříví do lesa

Fell: sein Fell zu Markte tragennést svou kůži na trh

Holz: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

Horn: Hörner tragenmít parohy, být paroháč

Kopf: den Kopf hoch tragennosit hlavu vysoko být hrdý

Päckchen: Jeder hat sein Päckchen zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Schau: etw. Akk zur Schau tragenvystavovat co na odiv, předvádět co

tragen: sich tragennosit se

Humor: etw. mit Humor tragenbrát co s humorem

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

schlicht: schlichte Kleidung tragenprostě se oblékat

spitz: spitze Schuhe tragennosit špičaté boty

darunter: Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.Měla na sobě jen župan a nic pod tím.

Fleiß: Ihr Fleiß trug Früchte.Její píle přinesla ovoce.

Frucht: přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.Jeho úsilí přineslo bohaté plody.

Geduld: das Unrecht mit/in Geduld (er)tragentrpělivě snášet křivdu

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

Konfektion: Ich trage nur Konfektion.Nosím jen konfekci.

modern: Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.Široké sukně nejsou moderní.

Name: j-s Namen tragennosit čí jméno

Ring: einen Ring (am Finger) tragennosit (na prstě) prsten

Säbel: den Säbel in der Scheide tragennosit šavli v pochvě

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

smutek: Trauer tragennosit smutek

co: Er nahm, was er tragen konnte.Vzal, co unesl.

cvok: eine Lederjacke mit Zwecken tragennosit koženou bundu se cvoky

dostřelit: Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.Brokovnice nemůže dostřelit daleko.

ležérní: lässige Kleidung tragennosit ležérní oblečení

moct: Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.Za nehodu může řidič.

nést: den Koffer tragennést kufr

nosit: einen Hut tragennosit klobouk

nosit se: Das trägt man heute nicht mehr.To už nenosí.

odnosit: das Gepäck ins Auto tragenodnosit zavazadla do auta

paleta: die Palette mit den Erzeugnissen tragennést paletu s výrobky

pásek: die Trauerbinde auf dem Ärmel tragennosit na rukávu smuteční pásek

paždí: ein Buch unter dem Arm tragennést knihu pod paždím

starost: für j-n/etw. Sorge tragenmít koho/co na starost

střídačka: den Rucksack wechselweise tragennosit batoh na střídačku

taška: die Tasche auf dem Rücken tragennosit tašku na zádech

těžký: Du darfst nichts Schweres tragen.Nesmíš nosit nic těžkého.

tmavý: einen dunklen Anzug tragennosit tmavý oblek

v, ve: Uniform tragenchodit v uniformě

zodpovědnost: für etw. volle Verantwortung tragennést plnou zodpovědnost za co

dříví: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

les: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

nahoru: die Nase hoch tragennosit nos nahoru

nošení: Das heißt Holz in den Wald tragen.Je to nošení dříví do lesa.

ovoce: etw. trägt reiche Früchteco nese bohaté ovoce

ruka: j-n auf Händen tragennosit koho na rukou

sova: Eulen nach Athen tragenpřen. nosit sovy do Atén

srdce: Das Herz auf der Zunge tragen.Co na srdci, to na jazyku.

trh: seine Haut zu Markte tragenjít s kůží na trh

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.