Hlavní obsah

siamo

Vyskytuje se v

certo: essere certodi qc být si jistý čím, vědět jistě co

che: è chetotiž, jde o to, že

corrente: (essere) al corrente(být) v obraze dobře informován

cugino: essere cuginoúzce spolu souviset, jít ruku v ruce jevy ap.

desolato: essere desolatovelice litovat

dispiaciuto: essere dispiaciutoper qc litovat čeho, mrzet koho co

disteso: stare/essere distesoležet, být natažený

dovere: essere dovutoa qc vzniknout kvůli/díky čemu

essere: c'è, ci sonoje (tam), jsou (tam) existence, výskyt

abitudinario: essere abitudinariolpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejích

accoppiato: essere ben accoppiatihodit se k sobě pár ap.

accordo: essere d'accordosouhlasit

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

affezionato: essere molto affezionato a qmít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komu

aggrottato: essere aggrottato(za)mračit se

agitazione: essere in agitazionebýt neklidný/rozrušený

aiuto: essere d'aiuto a qbýt nápomocný, pomoct komu

allenamento: essere fuori allenamentobýt z formy sportovní ap.

allerta: stare/essere allertabýt v pohotovosti/ve střehu

allucinato: essere allucinatomít halucinace

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

altezza: essere all'altezza di qcmít na co schopnosti, dokázat (zvládnout) co

angustia: essere in angustia per qctrápit se kvůli čemu

animo: stato d'animostav mysli, (duševní) rozpoložení

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

antitesi: essere in antitesi con qcbýt v protikladu k čemu, být v rozporu s čím

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

arretrato: essere in arretrato con qcmít skluz, být pozadu v čem

arrivo: essere in arrivoprávě přijíždět

assediare: essere assediato da qcbýt obklopen čím, být v obležení koho

assedio: stato di assediostav obležení

attaccato: essere attaccato a q/qclpět na čem tradici ap., lnout ke komu

attento: stare/essere attento a fare qcdávat (si) pozor na co

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

aumento: essere in aumentozvyšovat se, narůstat

auspicio: essere di buon auspiciobýt dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.

avanguardia: essere all'avanguardiabýt v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.

avanscoperta: essere in avanscopertaprovádět (předběžný) průzkum, (pro)zkoumat, rekognoskovat, obhlédnout terén ap.

avviso: essere dell'avvisobýt toho názoru

baltico: stati baltici(po)baltské státy, Pobaltí

bandiera: bandiera nazionale/dello statonárodní/státní vlajka

bando: essere al bandobýt ve vyhnanství

barricarsi: Mi sono barricato in casa.Zavřel jsem se doma.

basare: essere basato su qcbýt založen na čem

bilico: essere in bilicobýt vyvážený, přen. být na vážkách

bleso: essere blesošišlat

bocciare: essere bocciato in qcvyletět u zkoušky ap., neudělat zkoušku z čeho

borghese: essere in borghesebýt v civilu

brandello: essere a/in brandellibýt na cucky/hadry roztrhaný ap.

brio: È piena di brio.Má jiskru., Je plná života.

bruciare: Mi sono bruciato la lingua.Spálil jsem si jazyk.

buono: in buono statov dobrém stavu, zachovalý

buonumore: essere di buonumoremít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladě

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

caccia: essere a caccia di soldihonit/hnát se za penězi

cambiamento: fis. cambiamento di statozměna skupenství

cambio: cambio a sei velocitàšestistupňová převodovka

capace: essere capace di fare qcdokázat, umět, zvládnout udělat co

capo: capo dello statohlava státu

capolista: essere a capolistabýt první na seznamu, i přen. být v čele kandidátky ap.

carico: le spese sono a carico di qnáklady jdou k tíži koho

casa: essere/stare in casabýt doma v domě, bytě

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cencio: essere ridotto a un cenciobýt úplná troska, být pouhý stín toho, co býval

cerca: essere in cerca di q/qchledat, shánět koho/co, pátrat po kom/čem, vyhledávat koho/co

chiamare: farsi chiamare alle seinechat se vzbudit v šest

ci: ci sono...jsou/je tam... mnoho ap.

cilindro: motore a quattro/sei cilindričtyřválcový/šestiválcový motor

circolazione: essere in circolazionei přen. být v oběhu, obíhat, kolovat

coinciso: essere coinciso con qcodpovídat čemu, shodovat se s čím

collera: essere in collera con qzlobit se na koho

colpa: essere in colpabýt na vině

colpire: essere colpito in pienodostat plný zásah

colpo: colpo di statostátní převrat

combattimento: essere fuori combattimentobýt boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provoz

combattuto: essere combattuto tra qcváhat mezi čím

commercio: essere in/fuori commerciobýt/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostání

compartecipe: essere compartecipe a qpodílet se na čem zisku ap.

competizione: essere in competizione con qsoutěžit, konkurovat si s kým

complesso: essere pieno di complessibýt zakomplexovaný

completo: essere al completobýt úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.

complice: essere complice di q(na)pomáhat komu

comprendonio: È un po'duro di comprendonio.Je natvrdlý.

comunque: comunque siaať je to(mu) jakkoli, ať se věc má tak či onak

concorde: essere concorde con qcsouhlasit, ztotožňovat se s čím

confesso: essere reo confessopřiznat vinu

confidenza: essere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kým

confine: confine dello stato/statalestátní hranice

confusionale: med. stato confusionale(částečná) nepříčetnost, pomatenost

congedo: essere in congedomít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.

connessione: essere in connessionebýt (vzájemně) propojený i souvislostí ap., souviset (spolu)

consapevole: essere consapevole di qcbýt si vědom čeho, uvědomovat si co

consigliabile: è consigliabile fare qcje radno, je záhodno, doporučuje se dělat co

assoggettare: essere assoggettatoa qc podléhat čemu, být předmětem čeho