Hlavní obsah

annoverare

Tranzitivní sloveso

  1. q in/tra q/qc (za)řadit, (za)počítat, zahrnout koho do čeho/mezi koho do skupinyÈ annoverato tra i maggiori scrittori.Řadí se k největším spisovatelům.essere annoverato tra qcřadit se kam, mezi koho
  2. qc vypočít(áv)at co, dělat výčet čeho