Hlavní obsah

assediare

Tranzitivní sloveso

  1. obléhat, oblehnout město ap.
  2. obklopovat, obklíčithl. v trpném roděessere assediato da qcbýt obklopen čím, být v obležení koho
  3. q obklopit koho dav ap.
  4. q obtěžovat koho, dotírat na koho

Vyskytuje se v

assedio: stato di assediostav obležení

obležení: essere assediato/-a da qi přen. být v obležení koho

assediare: essere assediato da qcbýt obklopen čím, být v obležení koho