Hlavní obsah

ton [tɔ̃]

Vyskytuje se v

emploi: emploi du tempsrozvrh hodin

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

falloir: tant s'en fautani zdaleka (ne)!, ale kdepak!, právě naopak!

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

laps: laps de tempsčasový úsek, (určitá) doba

mi-temps: à mi-tempsna půl úvazku

peu: tant soit peujen trochu

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

plein: à plein tempsna plný úvazek

reste: le reste du tempsjindy, po zbytek času

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

rien: en un rien de tempsza chviličku, v momentě, raz dva

scratch: temps scratchnejlepší čas ve všech kategoriích

tant: (un) tant soit peu(aspoň) trošku

tel: en tant que teljako takový

temps: à tempsvčas

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

arrêt: temps d'arrêtpřestávka, pauza v něčem

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

de: de temps en tempsčas od času

équivoque: temps équivoquenejisté počasí

immémorial: de temps immémorialod nepaměti

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

même: en même tempssoučasně, zároveň

menaçant: temps menaçantpočasí (vypadající) na bouřku

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

passer: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

pendant: pendant ce tempszatím

pose: temps de pose(doba) expozice

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

quart: quart de tončtvrttón

radoucissement: radoucissement du tempsoteplení

saignement: med. temps de saignementdoba krvácivosti, krvácivost

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

soûl: tout mon/ton/son soûldo sytosti

ton: ton aiguvysoký tón

travail: travail à mi-temps/à temps partielpráce na poloviční/částečný úvazek

usure: usure du tempszub času

utile: en temps utileve vhodné chvíli

volonté: Que ta volonté soit faite.Buď vůle tvá.

aménager: aménager son emploi du tempsupravit si svůj rozvrh

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

déplorer: déplorer les malheurs du tempsnaříkat nad nepřízní doby

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

mieux: tant mieuxtím lépe

mordant: ton mordantjízlivý tón

nuageux: temps nuageuxzamračeno, zataženo, oblačno

occuper: hovor. Occupe-toi de tes affaires.Starej se o sebe.

ouf: Il n'a pas eu le temps de dire ouf.Nestačil ani hlesnout.

partiel: travail à temps partielpráce na částečný úvazek

concordance: concordance des tempsčasová souslednost

plupart: la plupart du tempsvětšinu času, nejčastěji

rappeler: Je te rappelle ta promesse.Připomínám ti tvůj slib.

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

air: vivre de l'air du tempsžít ze vzduchu

cirque: Arrête ton cirque.Přestaň s tou komedií.

fesse: Gare à tes fesses !Že dostaneš na zadek!

fuite: fuite du tempsběh času

gueule: Ferme ta gueule !Zavři hubu!

mœurs: autres temps, autres mœursjiná doba, jiný mrav

nuit: nuit des tempsšerý dávnověk

oignon: hovor. Occupe-toi de tes oignons.Starej se o sebe.

pluie: faire la pluie et le beau tempsmít hlavní slovo, být všemocným pánem

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

sœur: Et ta sœur ?Ještě něco (bys rád)?, (S tím) Jdi do háje!