Hlavní obsah

ton [tɔ̃]

Vyskytuje se v

concordance: concordance des tempsčasová souslednost

emploi: emploi du tempsrozvrh hodin

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

falloir: tant s'en fautani zdaleka (ne)!, ale kdepak!, právě naopak!

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

laps: laps de tempsčasový úsek, (určitá) doba

mi-temps: à mi-tempsna půl úvazku

peu: tant soit peujen trochu

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

plein: à plein tempsna plný úvazek

reste: le reste du tempsjindy, po zbytek času

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

rien: en un rien de tempsza chviličku, v momentě, raz dva

scratch: temps scratchnejlepší čas ve všech kategoriích

tant: (un) tant soit peu(aspoň) trošku

tant: tant s'en fautzdaleka ne, ba (právě) naopak

tant: le tanttolikátého a tolikátého toho dne v měsíci

tant: tant et plushodně, mnoho, často

tant: tant... tant...jaký... takový...

tant: tant... quetak... jak(o)...

tant: tant... que...jak... tak...

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

tant: tant que...tak, že...

tant: si tant est que...+subj. jestliže vůbec

tant: en tant que...v tom/potud/tou měrou, že..., pokud

tant: en tant que qqn/qqchjako, coby, jakožto kdo/co

tant: tant quedokud, pokud

tel: en tant que teljako takový

temps: à tempsvčas

temps: en même tempszároveň, současně

temps: entre tempszatím, mezitím

temps: de temps en temps, de temps à autrečas od času, občas

temps: de tout tempsodjakživa

temps: en tout tempsv každé době, kdykoli

temps: du temps queza časů kdy

temps: dans le temps/au temps/du tempskdyž, kdysi, svého času

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

arrêt: temps d'arrêtpřestávka, pauza v něčem

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

de: de temps en tempsčas od času

équivoque: temps équivoquenejisté počasí

immémorial: de temps immémorialod nepaměti

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

même: en même tempssoučasně, zároveň

menaçant: temps menaçantpočasí (vypadající) na bouřku

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

passer: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

pendant: pendant ce tempszatím

pose: temps de pose(doba) expozice

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

quart: quart de tončtvrttón

radoucissement: radoucissement du tempsoteplení

saignement: med. temps de saignementdoba krvácivosti, krvácivost

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

soûl: tout mon/ton/son soûldo sytosti

tant: tant de foistolikrát

tant: Tant il est vrai que...Vždyť...

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

tant: Tant mieux !Výborně!, Tím líp!, Sláva!

tant: Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

temps: en peu de tempsrychle

temps: avec le tempsčasem, postupně, postupem doby

temps: temps réelreálný čas

temps: temps partagésdílení času

temps: depuis ce temps-làod té doby

temps: en ce temps-làtehdy, tenkrát

temps: tuer le tempszabíjet čas

temps: prendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchat

temps: passer son temps à (faire) qqchtrávit čas čím

temps: emploi du temps(časový) rozvrh

temps: pendant ce tempszatím, mezi tím

temps: du temps de qqn/qqchza časů koho/čeho

temps: de tous les tempsodjakživa, vždycky

travail: travail à mi-tempstemps partielpráce na poloviční/částečný úvazek

usure: usure du tempszub času

utile: en temps utileve vhodné chvíli

volonté: Que ta volonté soit faite.Buď vůle tvá.

aménager: aménager son emploi du tempsupravit si svůj rozvrh

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

déplorer: déplorer les malheurs du tempsnaříkat nad nepřízní doby

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

mieux: tant mieuxtím lépe

mordant: ton mordantjízlivý tón

nuageux: temps nuageuxzamračeno, zataženo, oblačno

occuper: hovor. Occupe-toi de tes affaires.Starej se o sebe.