Hlavní obsah

arrivant [aʀivɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

arriver: en arriver àqqch dostat se k čemu

arrivée: arrivée du trainpříjezd vlaku

arrivée: arrivée d'airpřívod vzduchu

bon: arriver bon premierdojet první

pas: arriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kom

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

rescousse: arriver à la rescousse de qqnpřijít komu na pomoc

retard: arriver en retardpřijít se zpožděním

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

arriver: arriver en Francepřijet do Francie

arriver: arriver chez soipřijít domů

départ: tableau des départs et des arrivées (informační) tabule odjezdů a příjezdů

ficher: Il se fiche de ce qui peut arriver.Kašle na to, co se může stát.

arriver: arriver à bon portšťastně dojet

canon: arriver comme un boulet de canonpřiletět jako kulový blesk

carême: arriver comme mars en carêmepřijít jako na zavolanou

ceinture: ne pas arriver à la ceinture de qqnnesahat komu ani po kotníky

cyclone: arriver comme un cyclonepřiřítit se

fauteuil: arriver dans un fauteuilhladce zvítězit

mouchoir: sport. arriver dans un mouchoirdoběhnout v pelotonu

nommé: arriver à point nommépřijet v pravý okamžik

port: arriver à bon portšťastně dorazit (do cíle)

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

dorazit: dorazit včas/se zpožděnímarriver à temps/en retard

dospět: dospět k závěru, že..arriver à la conclusion que..

odjezd: příjezdy a odjezdy na nádražíarrivées et départs

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

peloton: doběhnout v pelotonuarriver dans un mouchoir

poslední: přijít na poslední chvíliarriver au dernier moment

prázdný: přijít s prázdnýma rukamaarriver les mains vides

příchod: pozdní příchodarrivée tardive

příjezd: příjezdy a odjezdy (vlaků)arrivées et départs

příjezd: pozdní příjezdarrivée tardive

pytel: přen. roztrhl se pytel s čímun flot de qqch est arrivé

správný: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

svítat: Svítá.Le jour arrive/se lève/naît/paraît.

uragán: přen., expr. vtrhnout kam jako uragánarriver qqpart comme un ouragan

včas: přijít včasarriver à l'heure

vzduch: přívod vzduchuarrivée d'air

aniž: Přišel, aniž se ohlásil.Il est venu sans annoncer son arrivée.

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.

: Přijde až zítra.Il n'arrive que demain.

dokázat: Nedokáže to.Il n'y arrive pas.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Je fais comment pour arriver à la gare ?

hned: Přijdu hned.J'arrive tout de suite.

jak: Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?

na: dojít na konec světaarriver au bout du monde

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

přijet: přijet včas/se zpožděnímarriver à l'heure/en retard

přijít: přijít se zpožděnímarriver en retard

přijít: přijít včasarriver à l'heure

přiletět: přiletět letadlemarriver en avion

stát se: Co se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

zpoždění: přijít se zpožděnímarriver en retard

doufat: Doufám, že se mi to podaří.J'espère bien y arriver.

hladce: hladce zvítězitarriver dans un fauteuil, remporter une victoire facile, arriver bon premier

hotový: Neštěstí bylo hotovo.Le malheur est arrivé.

křížek: expr. přijít s křížkem po funusearriver comme les carabiniers

mít: Máš na to! schopnostmiTu peux y arriver !

ocitnout se: octnout se na mrtvém boděarriver au point mort

přijít: přijít jako na zavolanouarriver comme marée en carême

přijít: přijít s křížkem po funusearriver comme les carabiniers

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Le premier arrivé au moulin moud le premier.

přijít: přijít k vesluarriver au pouvoir

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

utnout: I mistr tesař se někdy utne.Cela arrive même au meilleur.