Hlavní obsah

to

Vyskytuje se v

aggiunta: (ještě) navíc, kromě toho, nadtoin aggiunta

ammesso: dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...ammesso che...

andare: Jak to že ...?Come va che ...?

anticipare: urychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobuanticipare i tempi

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

avviso: být toho názoruessere dell'avviso

baracca: táhnout to dál, protloukat semandare avanti la baracca

barca: táhnout to dál, protloukat se životemspingere avanti la barca

bere: sežrat to, zbaštit to komuberla a q

bordello: To je bordel!Che bordello!

bravo: Ty seš ale pěkně mazanej!Bravo il furbo!

briga: dát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat codarsi/prendersi la briga di qc

buonora: (no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.alla buonora

buscare: schytat to, dostat pár facekbuscarne, buscarle

cambio: výměnou za co, na oplátku, za toin cambio di qc

capire: Jistě., Samozřejmě, To se rozumí., Zajisté., Přirozeně.Si capisce!

carato: 24-karátový zlato, přen. té nejvyšší kvalitya ventiquattro carati

caricare: přibarvit to záměrně příběh ap.přen. caricare le tinte

cedere: vzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovatcedere le armi

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

chiarezza: udělat (si) jasno, vyjasnit si (to)fare chiarezza

ci: chce to co vyžadujeci vuole qc

ciò: to, cociò che

coloro: ti, co/kteří ...coloro che ...

come: jak to(, že)come mai

comodo: beze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovujecon (tutto) comodo

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

comunque: ať je to(mu) jakkoli, ať se věc má tak či onakcomunque sia

concesso: za předpokladu, že..., dejme tomu, že...concesso che...

conseguenza: proto, tudíž, v důsledku toho, pročež, tedydi/per conseguenza

considerare: celkem vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto considerato

considerato: vzhledem k tomu, žeconsiderato che

contare: To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.Questo non conta niente.

conto: provést výpočet, spočítat tofare un conto

contro: zatímco, naopak, proti tomuper contro

corno: Je mi to úplně fuk.Non me ne importa un corno.

cosa: totéž, to samé, to stejnéla stessa cosa

così: jakž takž, ujde to, není to nejhoršícosì così

costare: ať to stojí, kolik chcecosti quel che costi

da: od té doby, co ...da quando ...

dai: No tak!, Do toho! povzbuzeníDai!

dato: jelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, žedato che

dire: podle jeho slov, podle toho, co říkala suo dire

diritto: o to spíše/vícea maggior diritto

ditta: Je to na firmu. platí to firmaOffre/Paga la ditta.

dormire: vyspat se na todormirci sopra

e: já a tyio e te

ecco: když (tu najednou)quand'ecco (che)

a: Do města jsou to dva kilometry.La città è a due chilometri.

abbastanza: Teď už toho mám dost!Adesso ne ho abbastanza!

abbellire: Tenhle účes ti sluší.Questa pettinatura ti abbellisce.

abile: S nůžkami mi to moc nejde.Non sono molto abile con le forbici.

accadere: Co se ti stalo?Che cosa ti è accaduto?

accapponarsi: Mám z toho husí kůži., Běhá mi z toho mráz po zádech.Mi fa accapponare la pelle.

accidente: To je fakt hroznej člověk.Che accidente di persona è.

acquisito: To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátitÈ cosa ormai acquisita.

acquolina: Sbíhají se mi z toho sliny.Mi fa venire l'acquolina in bocca.

addirsi: Ta sukně ti nesedí/nepasuje.Questa gonna non ti si addice.

affaccendato: Mám moc práce., Mám toho moc.Sono molto affaccendato.

affare: Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?Come vanno gli affari?

affinché: Opakuji to, aby sis to pamatoval.Lo ripeto affinché lo ricordi.

ah: Ach, to je krása!Ah, che bellezza!

allarmato: Neotevírej ty dveře, je tam alarm!Non aprire quella porta, è allarmata!

allettante: To zní lákavě.Suona allettante.

almeno: Měls mi to aspoň říct.Dovevi almeno dirmelo.

altri: Kdo jiný by to mohl udělat?Chi altri potrebbe farlo?

altrimenti: Pohni, jinak ten vlak nestihneš.Fai presto, altrimenti perdi il treno.

altro: Jinak to nejde.Non c'è altro modo.

amatore: Je to velký fotbalový nadšenec., Má moc rád fotbal.È un grande amatore di calcio.

ameno: Je to podivín.È un tipo ameno.

ammaestramento: Vezmi si z toho ponaučení.Questo ti serva di ammaestramento.

ammiccare: Je to film, který oslovuje mladší publikum.È un film che ammicca al pubblico giovanile.

abboccare: spolknout návnadu, přen. skočit na to, zbaštit to, naletět na léčku ap.abboccare all'amo