Hlavní obsah

met

Vyskytuje se v

halfway: přistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.meet sb halfway

match: narazit na sobě rovného (soupeře)meet one's match

meet: with sb potkat koho, potkat se s kým náhodoumeet up

pleased: Těší mě (že vás poznávám).Pleased to meet you.

base: home basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

come: Seznam(te) se s ...Come and meet ...

conspiratorial: konspirativní schůzkaconspiratorial meeting

deadline: dodržet/stihnout termínmeet the deadline

demand: uspokojit poptávkumeet the demand

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

emergency: mimořádné zasedáníemergency meeting

extend: Schůze se protáhla do večera.The meeting extended into the evening.

face: osobní kontaktface-to-face meeting

faculty: schůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakultyfaculty meeting

liability: dostát svým závazkůmmeet one's liabilities

mat: karimatkacamping mat

matt: matně černámatt black

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

ministerial: schůzka ministrů, ministerská schůzkaministerial meeting

nice: Těší mě., Rád vás poznávám.Nice to meet you.

obligation: dostát svým závazkůmmeet one's obligations

picnic: = závody v přírodě spojené s další společenskou zábavouAusE picnic race (meeting)

shareholder: valná hromada akcionářůshareholders' meeting

arrange: domluvit si schůzkuarrange a meeting

fated: Bylo jim předurčeno setkat se.They were fated to meet.

for: Porada byla plánována na 7:00.The meeting was scheduled for 7:00.

hold: Uspořádají schůzi.They will hold a meeting.

pleasure: Rád Vás poznávám. při seznamováníIt is a pleasure to meet you.

requirement: splnit/splňovat požadavkymeet/fulfil the requirements

same: Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.Nice to meet you. – Same here.

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

dodržet: dodržet termín dokončení ap.meet the deadline

jít: jít naproti komugo to meet sb

matný: matný povrchmatting

naproti: jít naproti komugo to meet sb (halfway)

odpovídat: odpovídat požadavkůmmeet the requirements

pivní: pivní tácekbeer mat

podložka: výp. podložka pod myšmouse pad, BrE též mouse mat

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

poptávka: uspokojit poptávkumeet the demand

porada: uspořádat poraduhold a meeting

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

poznat: poznat se dva lidémeet

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavkymeet the requirements

schůze: na schůziat the meeting

termín: dodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

valný: ekon. valná hromada (akcionářů)general meeting (of shareholders)

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

vrcholný: vrcholná schůzkasummit (meeting)

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)

vycházet: vycházet s příjmemmake both ends meet

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfway

zasedací: zasedací místnostrady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference room

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

proběhnout: Setkání proběhlo včera.The meeting took place yesterday.

rád: Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.

roh: sejít se s kým na rohumeet sb at the corner

s, se: setkat se s kýmmeet (with) sb

sejít se: Sejdeme se na nádraží.We'll meet at the station.

setkání: náhodné setkáníchance meeting

end: (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžítmake (both) ends meet

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

splnit: splnit závazkyfulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilities

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

toužit: Toužil po setkání s ní.He was longing to meet her.

účastnit se: Účastnil se setkání.He attended the meeting.

veřejný: veřejné setkánípublic meeting

vyhovět: vyhovět požadavkům Evropské uniemeet the EU requirements

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

kapka: hovor. dostat kapkyget a ticking off, od šéfa ap. be on the mat

potěšení: Bylo mi potěšením.It was a pleasure., My pleasure., při seznamování též It was nice meeting you.