Hlavní obsah

toužit

Nedokonavé sloveso

  • po čem long for sth, desire sth(prahnout) yearn for sth(silně) hovor. be dying to do sth, for sth, hunger for/after sth(hl. marně) pine for sthToužil po setkání s ní.He was longing to meet her.

Vyskytuje se v

po: long fortoužit po

zoufale: be desperate for sthzoufale toužit po čem

anxious: be anxious for sthdychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čeho

desire: have no desire to do sthnetoužit dělat co

desirous: be desirous of sthdychtit, toužit, bažit po čem

hankering: have a hankering for sthtoužit, prahnout po čem

keen: be keen on doing sthvelmi chtít co, toužit, dychtit po čem

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

yen: have a yen for sth, to do sthtoužit po čem, udělat co

long: She was longing to see it.Toužila to vidět.

toužit: He was longing to meet her.Toužil po setkání s ní.