Hlavní obsah

veřejný

Vyskytuje se v

činitel: public officer, státní state officialveřejný činitel

mínění: public opinion pollsvýzkum veřejného mínění

pohoršení: public nuisanceveřejné pohoršení

pochvala: citationveřejná/oficiální pochvala

pořádek: public orderveřejný pořádek

prostředek: public fundsveřejné prostředky

průzkum: public opinion poll(s)/surveyprůzkum veřejného mínění

sektor: public/private sectorveřejný/soukromý sektor

služba: public servicesveřejné služby

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering, konkurz open competitionekon. veřejná soutěž

tajemství: open secretpřen. veřejné tajemství

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

vlastnictví: public/private propertyveřejné/soukromé vlastnictví

výzkum: opinion pollvýzkum veřejného mínění

záchod: public toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroomveřejné záchody

zájem: public/personal interestsveřejné/osobní zájmy

zneužití: misconduct in office, abuse of authoritypráv. zneužití pravomoci veřejného činitele

diskuse: public debateveřejná diskuse

stáhnout se: retire from public lifestáhnout se z veřejného života

administration: public administrationveřejná správa

affair: public affairsveřejné dění

breach: práv. breach of the peace(na)rušení veřejného pořádku

charitable: charitable trust(veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnost

convenience: public convenienceveřejné záchodky

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

disorderly: disorderly conduct, being disorderlyvýtržnictví, rušení veřejného pořádku

enemy: public enemyveřejný nepřítel hrozba pro veřejnost

expenditure: public expenditureveřejné výdaje

interest: public interestveřejný zájem

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

letter: letter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěži, výzva k tendru

library: public libraryveřejná knihovna

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

misconduct: misconduct in officezneužití pravomoci veřejného činitele

notice: public noticeveřejné oznámení, vyhláška

nuisance: BrE, práv. public nuisancerušení veřejného pořádku, výtržnost na veřejnosti

official: official misconductzneužití pravomoci (veřejného činitele)

opinion: (public) opinion pollprůzkum veřejného mínění, veřejná anketa

peace: breach of/disturbing the peacerušení veřejného pořádku, výtržnost, výtržnictví

procurement: public procurementzadávání veřejných zakázek státní nákupy

public: public spendingveřejné výdaje

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

riot: práv. incitement to riotpodněcování k (veřejným) nepokojům

security: public securityveřejná bezpečnost

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění, zjišťování názorů

tender: public tenderveřejná (obchodní) soutěž

toilet: public toiletveřejný záchod

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

transport: public transportveřejná doprava

transportation: public transportationveřejná doprava

utility: utility companypodnik veřejných služeb

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

weal: for the common wealpro veřejné blaho

veřejný: public transport/AmE transportationveřejná doprava