Hlavní obsah

stole [stəʊl]

Související hesla

pt of steal

Podstatné jméno

  • dlouhý úzký přehoz na ramena z látky či kožešinyštóla i církevní

Vyskytuje se v

kulatý: rytíři kulatého stoluknights of the round table

psací: psací stůl(writing) desk

švédský: švédský stůlcold buffet, smorgasbord

u: u stoluat the table

bubnovat: bubnovat prsty do stoludrum one's fingers on the table

k, ke, ku: sednout si ke stolusit down at the table

kradmo: kradmo pohlédnout na koho/cosquint, steal a glance, sneak a look at sb/sth

kulečníkový: kulečníkový stůlbilliard table

někdo: Někdo to ukradl.It has been stolen.

objednat: objednat si stůlbook a table

od, ode: Vstal od stolu.He stood up from the table.

odcizit: Odcizili mi peněženku.They took/stole my purse.

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

pod, pode: pod stolemunder the table

podařit se: Nepodařilo se mu to ukrást.He didn't succeed in stealing it.

posadit se: posadit se ke stolusit at the table

praštit: praštit pěstí do stolubang one's fist on the table, bang the table with one's fist

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

sedět: sedět u stolusit at the table

sundat: Sundal nohy ze stolu.He took his feet off the table.

ukrást: Ukradli mu hodinky.They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.

vedlejší: u vedlejšího stoluat the next table

zadat: zadat si stůlreserve/book a table

rybník: vypálit komu rybníksteal a march on sb

vypálit: vypálit komu rybník zrealizovat dříve něčí plánsteal a march on sb, spike sb's guns, queer sb's pitch

clear: clear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stolu

drum: drum one's fingers (on the table)bubnovat prsty (do stolu)

feed: tech. feed tablepodávací stůl

kitchen: kitchen tablekuchyňský stůl

lay: BrE lay the tableprostřít (na) stůl

pedestal: pedestal deskpsací stůl se sloupky zásuvek

pool: pool tablekulečníkový stůl s 6 dírami

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

set: set the tableprostřít stůl

steal: steal a glance at sb/sthkradmo se podívat na koho/co

steal: steal sb's girl(friend)přebrat komu přítelkyni

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

table: tech. feed tablepodávací stůl

table: a table for twostůl pro dva

top: top tablestůl pro významné hosty, čestné místo

at: sit down at the tablesednout si ke stolu

for: table for twostůl pro dva

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

shalt: Thou shalt not steal/kill.Nepokradeš./Nezabiješ.

sit: sit at the tablesedět u stolu

there: There is a book on the table.Na stole je kniha.

thunder: steal sb's thunderpředběhnout koho udělat dřív a získat tak slávu, vypálit komu rybník předběhnout v něčem pozoruhodném

stůl: psací/kancelářský stůl(writing)/office desk

stůl: na stole/pod stolemon/under the table

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

stůl: prostřít stůllay/set the table

stůl: sednout si ke stolusit down at the table

stůl: smést se stolu cobrush/sweep sth aside