Hlavní obsah

rum [rʌm]

Podstatné jméno

  • rum nápoj i sklenkaHavana Rumkubánský rumrum punchrumový punč

Vyskytuje se v

dámský: ladies' room, BrE hovor. the ladiesdámské toalety

dětský: child(ren)'s room, na hry playroom, game room, kde spí malé děti nursery roomdětský pokoj

dvoulůžkový: hl. manželský double room, s oddělenými lůžky twin(-bedded) roomdvoulůžkový pokoj

hotelový: hotel roomhotelový pokoj

jednací: soudní court room, konferenční conference roomjednací síň

jednolůžkový: single roomjednolůžkový pokoj

jednopokojový: BrE one-room flat, AmE one-room apartment, garsonka studio (flat)jednopokojový byt

kabina: fitting roompřevlékací kabina v obchodě

místnost: conference room, vedení firmy boardroomzasedací místnost

muž: Men's room, BrE GentsMuži záchody

obřadní: ceremony room, ceremonial hallobřadní síň

obývací: living roomobývací pokoj

operační: BrE operating theatre, AmE operating roomoperační sál

pánský: men's toilet, BrE gents, AmE men's roompánský záchod

pokoj: living roomobývací pokoj

pokojový: room temperaturepokojová teplota

porodní: delivery roommed. porodní sál

přistýlka: room with extra bedpokoj s přistýlkou

služba: room servicepokojová služba

stání: standing roommísta k stání v autobuse ap.

šatna: school locker room/lockersškolní šatna se skříňkami

taneční: elektronická dance music, pro tančírny dance (room)/ballroom musictaneční hudba

teplota: body/room/outside temperaturetělesná/pokojová/venkovní teplota

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

úložný: storage space, místnost storage room, přihrádka storage compartmentúložný prostor

volný: vacant room, vacancyvolný pokoj

záchod: ladies'/AmE women's room, ladiesdámský záchod

zasedací: rady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference roomzasedací místnost

byt: three-room flattřípokojový byt

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

odejít: We left the room.Odešli jsme z místnosti.

přecházet: pace (around) the roompřecházet po pokoji

salonek: smoking roomkuřácký salonek

světlý: bright/light roomsvětlý pokoj

těkat: His eyes roved round the room.Těkal pohledem po místnosti.

uklidit: Have you cleaned your room yet?Už sis uklidil v pokoji?

utřít: Dust your room.Utři si prach v pokoji.

vedlejší: (in the room) next door, in the adjacent roomve vedlejší místnosti

vejít: He entered the room.Vešel do pokoje.

vlastní: I have a room of my own.Mám svůj vlastní pokoj.

vyběhnout: He ran out of the room.Vyběhl z místnosti.

vyhnat: She drove the dog out of the room.Vyhnala psa z pokoje.

vykázat: He was banished from the room.Byl vykázán z místnosti.

zaplnit: Smoke filled the room.Kouř zaplnil místnost.

assemble: tech. assembling shop/roommontážní dílna

autopsy: autopsy roompitevní sál, pitevna

baggage: AmE baggage roomúschovna zavazadel na nádraží ap.

battery: elektr. battery roomakumulátorovna

cherry: rum cherry, black cherry (tree)střemcha pozdní

control: control roomřídící místnost, velín

emergency: emergency roomoddělení pohotovosti lékařské, pohotovost oddělení

escape: výp. escape (the room) gameútěkovka hra

fitting: fitting roomzkoušecí kabinka v prodejně oděvů ap.

flat: three-room flattřípokojový byt

hotel: hotel roomhotelový pokoj

Jamaica: Jamaica rumjamajský c!rum

key: room keyklíč od pokoje

lecture: lecture roomposluchárna, učebna

lumber: lumber roomkomora na haraburdí

mail: mail roompoštovní oddělení ve firmě ap., (firemní) podatelna kde se třídí příchozí pošta

make: make one's roomuklidit si (pokoj)

make-up: make-up roommaskérna

meeting: meeting roomzasedací/jednací místnost

number: room numberčíslo pokoje

post-mortem: post-mortem roompitevna

rent: rooms to rentpokoje k pronájmu

room: changing roompřevlékárna, šatna

rum: Havana Rumkubánský c!rum

server: server roomserverovna

session: session roomzasedací místnost ke schůzi ap.

sewing: sewing roomšicí dílna

single: single roomjednolůžkový pokoj

small: euf. the smallest roomzáchod, slang. ajnclík

soaked: rum soakedv c!rumu máčený

treatment: treatment roomošetřovna

laundry: laundry roomprádelna místnost

smoke-filled room: in a smoke-filled roomv úzkém kruhu, nedemokraticky rozhodnout

suite: (living room) suitesedací souprava

twin: twin roomdvoulůžkový pokoj s oddělenými lůžky

air: well aired roomdobře větraná místnost

back: It was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.

draughty: The room is draughty.V místnosti táhne.

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

get: We didn't get a room.Nedostali jsme pokoj.

let: rooms to letpokoje k pronájmu/pronajmutí

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

tear: She tore into the room.Vtrhla do místnosti.

whatnot: He drank rum, wine, vodka and whatnot.Pil c!rum, víno, vodku a já nevím co ještě.

which: Which is her room?Který je její pokoj?

back room: back-roomzákulisí politické ap.