Hlavní obsah

die down

Vyskytuje se v

beat down: beat sb down(u)smlouvat nižší cenu s kým

bolt: bolt (down)sth zhltnout, hodit do sebe, spolykat co jídlo

bow: be bowed (down) by sthzoufat si, trápit se kvůli čemu

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci

break down: break sth downrozložit co reakcí - na složky ap.

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

chase down: chase sb downdostihnout, dohonit, dopadnout člověka

chow: chow (down)dlabat, baštit, dávat si do nosu

close: close (down)zavřít, ukončit činnost trvale

cool: cool (down)sth (o)chladit, zchladit co, vychladnout

crouch: crouch (down)skrčit se, dřepnout si, (při)krčit se

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

cut: cut (down)snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.

dampen: dampen (down)ztlumit, zchladit, srazit, otupit radost, nadšení

dead: drop (down) deadpadnout mrtev, náhle zemřít, hovor. natáhnout brka

deep: deep down (inside)v hloubi duše vědět, tušit ap.

do down: do sb downshazovat, srážet koho

doss: doss (down)spát, uložit se (ke spánku), nocovat kde nouzově - na podlaze ap.

down: down to sthaž do čeho o podrobnosti ap., až po co, až k čemu časově i místně

drag down: drag sb downstáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

dress down: dress sb downvynadat komu, zpucovat koho

dump: be down in the dumpsbýt na dně psychicky

dust down: dust osf downotřepat se, zvednout se z prachu, odrazit se ode dna po něčem nepříjemném

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

face: face down/upčelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

flop: flop (down)žuchnout (sebou), praštit sebou, klesnout člověk do křesla ap.

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

get down: get sb downubíjet, ničit, deprimovat koho

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

gun down: gun sb downstřelit, postřelit, zastřelit koho

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

hand: hands downhravě, lehce, snadno zvládnout ap.

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

hatch: batten down the hatchespřipravovat se na potíže, přen. obrnit se

haunch: squat/sit (down) on one's haunchesdřepnout/sednout (si) na bobek

hew: hew sth (down)(po)kácet, porazit, posekat co stromy

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hold down: hold sb downdržet zkrátka/na uzdě/pod kontrolou, omezovat koho, nedovolit rozlet/prosadit se komu

hose down: hose sth downostříkat, opláchnout co hadicí

house: bring the house down(zcela) strhnout obecenstvo, vyvolat hlasité ovace, vyvolat velký ohlas obecenstva

jot: jot (down)sth poznamenat si, zapsat si co

keep down: keep sth downzabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.

kneel: kneel downpokleknout, kleknout si

lamb: lamb (down)bahnit se ovce, rodit jehňata

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

line: all (the way) down the line, right down the lineodshora až dolů, úplně ve všem, (velice) důsledně bez výjimky

load down: load sb downwith sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.

low-down: the low-downon sb/sth hovor. základní informace o kom/čem

luck: be down on one's luckmít smolné/špatné období, být na dně, být pronásledovaný smůlou po špatných zkušenostech, bez peněz ap.

mark down: mark sb downas sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.

neck: breathe down sb's neckostře sledovat koho, stát za zády komu

nestle: nestle (down)uvelebit se, uhnízdit se, zachumlat se

nose: look down one's nose at sb/sthdívat se svrchu na koho/co

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

pin down: pin sb downpřimět, dotlačit koho k čemu jasnému rozhodnutí

piss: be pissing (down) with rainchcát, lít jako z konve

plane: plane down/offshoblovat, odhoblovat, uhoblovat

plonk: plonk sth (down)swh BrE hovor. mrsknout, pohodit, nedbale položit co kam

plump down: plump osf downkecnout si, žuchnout sebou ztěžka do křesla ap.

plunk: plunk sth (down)pohodit co kam, praštit, mrsknout čím nedbale položit

pour: be pouring (down)lít (jako z konve)

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co

ram down: ram sth downvrazit, nacpat, (na)pěchovat co kam

reach down: reach sth downfor sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.

render: render (down)(vy)škvařit sádlo ap.

roll: roll downsth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.

run: run over/down to sthzajet, sjet kam autem někam poblíž ap.

run down: run sb downsrážet, shazovat koho

sand: sand (down)(o)smirkovat, opískovat

send down: be sent downjít do vězení

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

cvik: be practiced in sth, have sth down to a fine artmít v čem cvik

dát se: get down to workdát se do práce

dědit: be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritabledědit se tradice ap.

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-downv dezolátním stavu

dno: společensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged downbýt (úplně) na dně

dolů: down the stairsdolů po schodech

dostat: get a dressing-down, be reprimanded, get an earfuldostat vynadáno

dupnout: step on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot downdupnout na to/plyn

duše: at the bottom of one's heart, deep inside/downv hloubi/skrytu duše

hadice: to hose downopláchnout hadicí

chloupek: hair, jemné down, hustá plst tomentum, anat. podbřišku pubesbot. chloupky

koleno: drop down to one's kneespadnout na kolena

kopec: go downhill, go down the hilljít z kopce

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

brzdit: Slow down!, v autě Step on the brakes!Brzdi!

dopadnout: fall (down) on the grounddopadnout na zem

elektřina: The power is down.Nejde elektřina.

ex: drink sth in one (go), kopnout do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

internet: The Internet is down.Nejede internet.

jít: Power is down.Nejde elektřina.

k, ke, ku: sit down at the tablesednout si ke stolu

konev: It is raining cats and dogs., It's pouring down.Lije jako z konve.

historie: go down in historyvstoupit/zapsat se do historie

holičky: leave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the windnechat koho na holičkách

koš: hovor. get the push, be turned downdostat košem

koukat: look down one's nose at sb/sthkoukat na koho/co skrz prsty

lehký: take sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sthbrát co na lehkou váhu

age: down (through) the agespo celé věky

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

bend: bend downsehnout se, předklonit se

bob: bob (down)zapadnout, zmizet, přikrčit se, skrčit se ztratit se z výhledu

bogged down: přen. get bogged down in sthzabřednout do čeho, uvíznout v čem, zamotat se do čeho nemoci pokračovat v činnosti

burn down: burn sth downvypálit, spálit co budovu ap.

button-down: button-down shirtkošile s límečky na knoflíčky

cash: cash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupi

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

count: count downodpočítávat i před startem ap., počítat zpětně k nule

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co

dressing-down: get a dressing-downdostat vynadáno

force: force downstlačit (dolů) hodnotu ap., (na)soukat do sebe jídlo s odporem, přinutit přistát letadlo

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

go down: go down in historyvstoupit do dějin

hammer: hammer down sthpřibít, přitlouct co kladivem

lie down: be lying downležet

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout

nitty-gritty: get down to the nitty-grittydostat se k jádru (věci)

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

power: power down sthvypnout co elektrický přístroj

push: push sth downstlačit, snížit, srazit co ceny ap.

put-down: put-down commentshazující/znevažující poznámka která má někoho shodit či ponížit

ride: ride sb downsrazit koho koněm, najet na koho koněm (a shodit jej)

river: down/up (the) riverpo/proti proudu (řeky)

shift: shift downpodřadit

slippery: go down the slippery slopepřen. vézt se, být na šikmé ploše, jít (to) z kopce s kým

stern: down by the sternna zádi