Hlavní obsah

you had

youty, vy

hadkdyby

havemít , vlastnit

Vyskytuje se v

appointment: Do you have an appointment?Jste objednaný? u lékaře ap.

do: Look what you have done.Podívej, cos udělal.

have: Do you have it with you?Máš to s sebou?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

mess: You have made a real mess of it.Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.

most: You have 15 minutes at the most.Máš maximálně 15 minut.

point: You have a point there.V tom máš pravdu.

room: Do you have a vacant room?Máte volný pokoj?

whatever: Whatever doubts you have.Ať máte jakékoli pochybnosti.

will: Will you have a tea?(Ne)dáte si čaj?

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

dát: What will you have to drink?Co si dáš k pití?

dítě: How many children do you have?Kolik máte dětí?

dopisovat: Do you have a penfriend?Dopisuješ si s někým?

k, ke, ku: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

kluk: Do you have a boyfriend?Máš kluka?

let: Did you have a good flight?Měli jste příjemný let?

mysl: What do you have in mind?Co máte na mysli?

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

objednaný: Do you have an appointment?Jste objednaný?

odvést: You have done a good job.Odvedli jste dobrou práci.

plán: What do you have on for tomorrow?Co máš na zítřek v plánu?

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

pokoj: Do you have a vacant room?Máte volný pokoj?

právo: You have no right to ...Nemáte právo ...

přesvědčit: You have convinced me.Přesvědčil jste mě.

snídat: What do you have for breakfast?Co (obvykle) snídáš?

sourozenec: Do you have any brothers or sisters?Máš sourozence?

stačit: Have you had enough?Stačilo vám? o jídle ap.

uznat: You have to admit ...Musíš uznat, že ...

vůbec: Do you have any idea ... ?Máš vůbec představu ...?

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

zbýt: How much money do you have left?Kolik ti zbylo peněz?

zkazit: You have spoilt it all.Všechno jsi zkazil.

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.