Hlavní obsah

naobědvat se

Dokonavé sloveso

  • have (one's) lunchform. lunchNaobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

Vyskytuje se v

take: (na)obědvat (se)take lunch

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?