Hlavní obsah

pod

Vyskytuje se v

hrozba: под угро́зой чегоpod hrozbou čeho

chytit: схвати́ть за го́рло когоchytit koho pod krkem vyžadovat

nebe: под откры́тым не́бомpod širým nebem

obojí: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí

pohrůžka: под угро́зойpod pohrůžkou

poznámka: подстро́чное примеча́ние, вы́носка/ссы́лка/сно́скаpoznámka pod čarou

přísaha: быть свя́занным прися́гойbýt pod přísahou

pseudonym: скры́ться под псевдони́момpsát pod pseudonymem

rána: уда́р ни́же по́ясаrána pod pás

skočit: бро́ситься под по́ездskočit pod vlak

talířek: блю́дце, блю́дечкоtalířek pod hrníček podšálek

úder: уда́р ни́же по́ясаúder pod pás

velení: под чьим нача́ломpod velením koho

záminka: сде́лать что под предло́гомudělat co pod záminkou

drn: Он уже́ давно́ в моги́ле.přen. Už je dávno pod drnem.

důstojnost: Э́то ни́же моего́ досто́инства.Je to pod mou důstojnost.

jednat: де́йствовать под давле́ниемjednat pod nátlakem

lékařský: под наблюде́нием врача́pod lékařským dohledem

nos: бормота́ть себе́ под носmumlat si pod nos

plést se: пу́таться кому под нога́миplést se komu pod nohy

podmínka: при (том) усло́вии, е́сли ...pod podmínkou, že ...

prohlížet: рассма́тривать под микроско́помprohlížet pod mikroskopem

průměr: ни́же сре́днего у́ровняpod průměrem

přiznat se: призна́ться под напо́ромpřiznat se pod nátlakem

řízení: пья́ное вожде́ниеhovor. řízení pod vlivem

stan: спать в пала́ткеspát pod stanem

úroveň: Э́то ни́же моего́ досто́инства.To je pod mou úroveň.

váček: мешки́ под глаза́миváčky pod očima

vedení: под руково́дствомpod vedením

vliv: управле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ляřízení pod vlivem alkoholu

vysvětlivka: подстро́чное примеча́ниеvysvětlivka pod čarou

bručet: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

čára: подстро́чное примеча́ниеpoznámka pod čarou

čepec: вы́йти за́мужdostat se pod čepec

čepice: быть с мозга́миmít pod čepicí

házet: вставля́ть кому па́лки в колеса́házet komu klacky pod nohy

klacek: вставля́ть па́лки в колёсаházet klacky pod nohy

koberec: замести́ что под ковёрzamést co pod koberec

noha: вставля́ть па́лки в колёсаházet klacky pod nohy

nový: ничто́ не но́во под луно́йnic nového pod sluncem

obraz: напи́ться до положе́ния ризzpít se pod obraz

ochrana: взять кого под свою́ защи́туvzít koho pod ochranu

okap: попа́сть из огня́ да в по́лымяdostat se z deště pod okap

opilý: пья́ный как свинья́opilý pod obraz

pantofel: (быть) под каблуко́м(být) pod pantoflem

pára: Он под му́хой/подшофе́/под гра́дусом.Je pod parou opilý.

pás: уда́р ни́же по́ясаrána pod pás

pes: из рук вон пло́хоpod psa

pevný: име́ть твёрдую по́чву под нога́миmít pevnou půdu pod nohama

plout: идти́ под паруса́миplout pod plnými plachtami

poklička: держа́ть что в та́йне, засекре́чивать чтоdržet co pod pokličkou

prohýbat se: Столы́ ло́мятся от яств.Stoly se prohýbají pod jídlem.

pytel: У неё мешки́ под глаза́ми.Má pytle pod očima.

řezat: руби́ть под собо́й сукřezat si pod sebou větev

smát se: ухмыля́тьсяsmát se pod fousy

střecha: жить под одно́й кры́шейbydlet pod jednou střechou

svícen: В ти́хом о́муте че́рти во́дятся.Pod svícnem bývá tma.

udržet: удержа́ть что в та́йне/секре́теudržet co pod pokličkou

usmívat se: улыба́ться в усы́usmívat se pod fousy

vous: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

zámek: содержа́ть под аре́стом, держа́ть под замко́мdržet pod zámkem věznit

zpitý: пья́ный в до́скуzpitý pod obraz

возде́йствие: под возде́йствием (нарко́тиков)pod vlivem (drog)

кры́ша: под одно́й кры́шей с кемbydlet pod jednou střechou s kým

кула́к: смея́ться в кула́кsmát se pod vousy

наблюде́ние: под наблюде́нием врача́pod dohledem lékaře

примеча́ние: подстро́чные примеча́нияpoznámky pod čarou

ски́петр: под ски́петромpod žezlem, za vlády

скры́ться: скры́ться под псевдони́момpsát pod pseudonymem

уда́р: уда́р ни́же по́ясаúder pod pás

бро́ситься: бро́ситься под по́ездskočit pod vlak

бурча́ть: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

го́рло: схвати́ть за го́рлоpřen. dát nůž na krk komu, chytit pod krkem koho, požadovat co od koho

гра́дус: моро́з в де́сять гра́дусовdeset stupňů pod nulou

давле́ние: реши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

замо́к: храни́ть под замко́мmít pod zámkem

ко́врик: ко́врик для мы́шиpodložka pod myš

кома́нда: под кома́ндойpod vedením

откры́тый: под откры́тым не́бомpod širým nebem, venku

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

присмо́тр: быть под присмо́тромbýt pod dohledem

самова́р: поста́вить самова́рzapálit pod samovarem, postavit na čaj

температу́ра: температу́ра ни́же нуля́teplota pod bodem mrazu

ту́мба: телевизио́нная ту́мбаstolek pod televizor

угро́за: под угро́зой чегоpod pohrůžkou čeho

хо́лод: На у́лице хо́лод.Venku je pod nulou.

башма́к: быть под башма́чком (жены́)být pod pantoflem

борода́: смея́ться в бо́родуsmát se pod vousy

бубни́ть: бубни́ть себе́ под носdrmolit si pod nos

ка́рта: смеша́ть чьи ка́ртыkřížit čí plány, přen. házet komu klacky pod nohy

колесо́: вставля́ть па́лки в колёса комуházet klacky pod nohy komu

нос: говори́ть (себе́) под носhuhňat (si), mluvit (si) pod vousy

пола́: из под полы́ продава́тьprodávat na černo/pod rukou

синя́к: синяки́ под глаза́миkruhy pod očima

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

стена́: как за ка́менной стено́йv bezpečí, pod ochrannými křídly

сук: сук под собо́й руби́тьřezat si pod sebou větev

шаг: шагу́ ступи́ть не даю́т комуkdo je pod stálým dohledem

pod, pode: сно́ска, подстро́чное примеча́ниеpoznámka pod čarou