Hlavní obsah

nový

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýно́венький, o oblečení ap. с иго́лочки, budova ap. новёхонький

koření: nové kořeníдуши́стый пе́рец

šťastný: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!С Но́вым го́дом, с но́вым сча́стьем!

brambor: nové/rané bramboryмолодо́й/ра́нний карто́фель

co: Co je nového?Что но́вого?

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

duch: vnést kam nového duchaвнести́ но́вую струю́ во что

generace: počítače nové generaceкомпью́теры но́вого поколе́ния

horizont: nové horizontyно́вые горизо́нты

místo: hledat si nové místoиска́ть рабо́ту

nabrat: nabrat nové pracovní sílyнаня́ть но́вых рабо́тников

pokřtít: pokřtít nové albumпрезентова́ть но́вый альбо́м

poohlédnout se: poohlédnout se po nové práciпоиска́ть но́вую рабо́ту

projít: Nový zákon neprošel.Но́вый зако́н не прошёл.

promítnout: promítnout nový filmпоказа́ть но́вый фильм

přát: přát k Novému rokuпоздравля́ть с Но́вым го́дом

přestěhovat se: přestěhovat se do nového bytuперее́хать на но́вую кварти́ру

přibrat: přibrat nové klientyпривле́чь но́вых клие́нтов

přihlásit: přihlásit nového uživateleзарегистри́ровать но́вого по́льзователя

přivítat: přivítat Nový rokвстре́тить Но́вый год

rok: přání k Novému rokuпоздравле́ние с Но́вым го́дом

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Э́то но́вое пла́тье тебе́ к лицу́!

ukázka: ukázka z nového filmuкадр из но́вого фи́льма

vítání: vítání nového rokuвстре́ча Но́вого го́да

vydání: nové vydáníпереизда́ние, но́вое изда́ние

zavést: zavést nové pořádkyввести́ но́вые поря́дки

copak: Copak je nového?Что но́вого?

tele: čumět jako tele na nová vrataсмотре́ть как бара́н на но́вые воро́та

иго́лочка: zbrusu nový o oblečeníс иго́лочки

пе́рец: nové kořeníдуши́стый пе́рец

писа́ть: začínat nový odstavecписа́ть с кра́сной стро́ки

наступа́ющий: Šťastný nový rok!С наступа́ющим!

под: večer před Novým rokemночь под Но́вый год

поколе́ние: počítače nové generaceкомпью́теры но́вого поколе́ния

ра́курс: vidět co z nového úhlu pohleduуви́деть что в но́вом раку́рсе

волк: Starého psa novým kouskům nenaučíš.Как во́лка ни корми́, всё в лес смо́трит.

год: Šťastný nový rok!С но́вым го́дом!

слы́шно: Co je u vás nového?Что у вас слы́шно?

nový: círk. Nový zákonНо́вый Заве́т