Hlavní obsah

moderní

Vyskytuje se v

gymnastika: moderní/sportovní/vodní gymnastikaхудо́жественная/спорти́вная/во́дная гимна́стика

řečtina: moderní řečtinaсовреме́нный гре́ческий (язы́к)

umělecký: moderní umělecké směryсовреме́нные тече́ния в иску́сстве

гимна́стика: спорти́вная/худо́жественная гимна́стикаsportovní/moderní gymnastika

передово́й: передовы́е взгля́дыmoderní názory

худо́жественный: худо́жественная гимна́стикаmoderní gymnastika