Hlavní obsah

до

Předložka

  1. (až) po koho/co v seznamu ap.
  2. do koho/čeho, k(e) komu/čemu
  3. vyjádření míry něčeho(až) do koho/čeho dna ap.промо́кнуть до косте́йpromoknout na kůži
  4. před kým/čím časověдо войны́před válkou

Vyskytuje se v

вплоть: вплоть доaž do čeho vesnice, večera ap., až k komu/čemu

впредь: впредь до чего(až) do doby

далёкий: далеко́ до кого/чего кому/чемуmít do koho/čeho daleko, do koho/čeho komu/čemu hodně chybí

далеко́: далеко́ до кого-чего кому-чемуmít do koho/čeho daleko, do koho/čeho komu/čemu hodně chybí

доска́: от доски́ до доски́od A do Z, od začátku do konce

еди́ный: все до еди́ногоvšichni bez výjimky, všichni do jednoho

есть: есть до отва́лаpřecpávat se

запята́я: до после́дней запято́йdo puntíku/mrtě naučit se ap.

кра́йность: до кра́йностиdo extrému, extrémně

ла́мпочка: что кому до ла́мпочкиco je komu fuk/volné/jedno

наоборо́т: с то́чностью до наоборо́тpřesně naopak

оди́н: все до одного́všichni (do jednoho)

основа́ние: до основа́нияdo základů, zcela, úplně

отва́л: до отва́лаk prasknutí, velmi mnoho

пету́х: до пету́ховza svítání, před svítáním

понеде́льник: доживём до понеде́льникаpak se uvidí

пора́: до сих по́рdosud

пот: до седьмо́го по́таdo úmoru

свида́ние: до свида́нияna shledanou

сей: до сих порdo(po)sud, až doteď

столп: до геркуле́совых столпо́в дойти́dojít až do krajností, dojít až do krajních mezí

сумасше́ствие: до сумасше́ствияdo krajnosti, až k šílenství, hovor. šíleně

ум: до ума́ довести́ чтоdovést do zdárného konce, dokončit jak se patří co

упа́д: до упа́дуdo úmoru, do (naprostého) vyčerpání

фиг: до фига́ чегоhromada, spousta, až nad hlavu čeho

э́тот: не до э́тогоpředtím/dosud ne, do té doby ne

востре́бование: до востре́бованияdoporučeně, poste restante

за́втра: До за́втра!Ahoj zítra!

заря́: от зари́ до зари́od slunka do slunka

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

кость: промо́кнуть до косте́йpromoknout (až) na kost

неузнава́емость: до неузнава́емостиk nepoznání

ночь: до глубо́кой но́чиpozdě do noci

огляде́ть: огляде́ть кого с ног до головы́prohlédnout si koho od hlavy k patě

отка́з: до отка́заúplně, na doraz

промо́кнуть: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kost

седо́й: дожи́ть до се́дых воло́сdožít se vysokého věku

со́лнце: просну́ться до со́лнцаvzbudit se před rozedněním

уби́ться: уби́ться до сме́ртиsmrtelně se zranit

абсу́рд: довести́ что до абсу́рдаdovést co do absurdna/ad absurdum

встре́ча: До встре́чи!Na viděnou!

до: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kůži

добра́ться: добра́ться до и́стиныdopátrat se pravdy

довести́: довести́ кого до слёзdohnat koho k slzám

недалеко́: Мне недалеко́ до...Mám to kousek do...

переби́ться: Е́ле переби́лся до полу́чки.Do výplaty vystačil (jen) taktak.

све́дение: довести́ до све́денияsdělit, podat zprávu, oznámit co komu

слеза́: довести́ до слёз когоdohnat koho k pláči

у́тро: с утра́ до но́чиod rána do noci, od rána do večera

э́ра: до на́шей э́рыpřed naším letopočtem

гроб: ве́рность до гро́баvěrnost až za hrob

де́ло: Како́е мне до э́того де́ло?Co je mi do toho?

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

ка́пля: сража́ться до после́дней ка́пли кро́виbojovat do poslední kapky krve

ко́лики: Смея́лся до ко́лик.Smál, až ho břicho bolelo.

любо́вь: любо́вь до гро́баláska až za hrob

не́бо: до небе́с вознести́ кого/чтоvychválit (až) do nebe koho/co

ни́тка: обобра́ть кого до (после́дней) ни́ткиoškubat koho o peníze

пята́: до пят(až) na/po paty o dlouhém oblečení ap.

роса́: до росы́než padne rosa, brzy, časně

сва́дьба: До сва́дьбы заживёт.Než se oženíš/vdáš, tak se to zahojí.

седьмо́й: до седьмо́го по́таaž do úpadu

синя́к: изби́ть до синяко́вztlouct do modra

ско́рый: До ско́рого свида́ния!Brzy na viděnou.

смех: кому не до сме́хуnení komu do smíchu

bez, beze: до после́днего пу́нктаbeze zbytku

brzký: до ско́рой встре́чиna brzkou shledanou

coul: до мо́зга косте́йhovor. každým coulem

den: до сего́дняшнего дняdo dnešního dne

dopolední: в пе́рвой полови́не дня, до обе́даv dopoledních hodinách

hlava: с головы́ до ногod hlavy k patě

krátce: незадо́лго доkrátce před

Kristus: до Рождества́ Христо́ва, до Р. Х.před Kristem

kůže: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kůži

letopočet: до на́шей э́рыpřed naším letopočtem

n.: до н. э.př.n.l.

na: промо́кнуть до ни́точки/косте́йpromoknout na kůži

němota: напи́ться до поте́ри созна́нияexpr. zpít se do němoty

písmenko: до после́дней бу́квыdo posledního písmenka

počkat: погоди́ть до лу́чших времёнpočkat (si) na lepší časy

pracovat: рабо́тать до упа́дуpracovat do úmoru

před, přede: до на́шей э́ры, до н. э.před naším letopočtem

přístupný: Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.Film není přístupný mládeži do 18 let.

shledaná: До свида́ния!Na shledanou!

spotřebovat: Срок го́дности до ...Spotřebujte do ...

tento: до сих пор, до настоя́щего вре́мениdo té doby

бесчу́вствие: до бесчу́вствияdo bezvědomí pít, zbít

termín: досро́чно, до сро́каpřed termínem

těsně: незадо́лго до чегоtěsně před čím časově blízko

ucho: улы́бка до уше́йúsměv od ucha k uchu

vrchovatý: до кра́йности, в вы́сшей сте́пениvrchovatou měrou

daleko: До Но́вого го́да ещё далеко́.Nový rok je ještě daleko.

dlouho: до по́здней но́чиdlouho do noci

dnešek: до сих порdo dneška

do: с утра́ до ве́чераod rána do večera

dohnat: довести́ до слёзdohnat k slzám

dojmout: растро́гать до слёзdojmout k slzám

donést se: До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.Doneslo se mi, že se chystáš odjet.

dosáhnout: Температу́ра дошла́ до сорока́.Teplota dosáhla 40.

dostat se: Как мне добра́ться до вокза́ла?Jak se dostanu na nádraží?

dovést: довести́ до соверше́нстваdovést k dokonalosti

dožít se: дожи́ть до пяти́десятиdožít se padesátky

fuk: Мне э́то по плечу́/по бараба́ну/до ла́мпочки.Je mi to fuk.

hnát: доводи́ть до кра́йностиhnát co do extrému

jádro: добра́ться до су́ти чего, войти́ в суть чегоdostat se k jádru čeho

jet: Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?Jede tenhle autobus k/do ...?

konec: до конца́ теку́щего го́даke konci stávajícího roku

kost: Моро́з проши́б его́ до косте́й.Promrzl až na kost.

lhůta: ра́ньше сро́ка, до сро́каpřed stanovenou lhůtou

mezi: с четы́рнадцатого до двадца́того февраля́mezi 14. a 20. únorem

milovat: люби́ть до безу́мияšíleně milovat

nacpat se: нае́сться до отва́лаnacpat se k prasknutí

nahřát: нагре́ть до рабо́чей температу́рыnahřát na provozní teplotu

natankovat: запра́вить по́лный бак/до по́лного ба́каnatankovat plnou nádrž

pás: до по́ясаdo pasu

pohybovat se: Це́ны коле́блются в диапазо́не от ... до ...Ceny se pohybují v rozmezí od... do...

popudit: Его́ посту́пок возмути́л меня́ до кра́йности.Jeho jednání mě silně popudilo.

prohlédnout: огляде́ть кого с ног до головы́prohlédnout si koho od hlavy k patě

propracovat: прорабо́тать до дета́лейpropracovat do detailů

přijít: Я не могу́ докопа́ться до су́ти.Nemohu na to přijít.

půjčit: Одолжи́ мне пятьдеся́т рубле́й до за́втра.Půjč mi do zítřka padesát rublů.

ráno: с утра́ до ве́чераod rána do večera

rozležet se: До него́ дошло́.Rozleželo se mu to v hlavě.

rozpětí: в преде́лах от... до...v rozpětí od... do...

sahat: Вода́ ему́ дохо́дит до коле́н.Voda mu sahá po kolena.