Hlavní obsah

ohne

Předložka; s 4. pád

  • bezein Hotelzimmer ohne Badhotelový pokoj bez koupelny

Spojka

  • ohne dass..., ohne zu + Inf. bez toho, že..., aniž (by)Sie ging, ohne sich zu verabschieden.Šla, aniž by se rozloučila.

Vyskytuje se v

Beispiel: nemít obdobu, být bezprecedentníohne Beispiel sein

Dazutun: bez čí pomoci, bez přičinění kohoohne j-s Dazutun

Frage: bezpochyby, určitě zcela jistěohne Frage

Konkurrenz: být bez konkurenceohne Konkurrenz sein

oben: nahoře bezoben ohne

ohne: bez problémů, bez námahyohne weiteres

Punkt: mlít bez přestání mluvitohne Punkt und Komma reden

Rast: bez oddechu/přestáníohne Rast und Ruh

Rose: Není růže bez trní.Keine Rose ohne Dornen.

Rückhalt: otevřeně, bez okolků, na rovinuohne Rückhalt

Rücksicht: bez ohledu na ztráty, za každou cenu bezohledněohne Rücksicht auf Verluste

Saft: bez šťávy, nemastný neslanýohne Saft und Kraft

Sinn: bez rozmysluohne Sinn und Verstand

Unterlass: bez ustání, nepřetržitěohne Unterlass

Vorbedacht: bez rozmyslu, neuváženěohne Vorbedacht

Wimper: nehnout ani brvou, ani nemrknoutnicht mit der Wimper zucken, ohne mit der Wimper zu zucken

Zweifel: mimo (vší) pochybnost, bezpochybyohne Zweifel

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

Erfolg: dělat co s úspěchem/bez úspěchuetw. mit/ohne Erfolg tun

Aber: bez vykrucování/vymlouváníohne Wenn und Aber

Abschied: odejít bez rozloučeníohne Abschied fortgehen

Absicht: (u)dělat co úmyslně/neúmyslněetw. mit/ohne Absicht tun

Angabe: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

Aufschub: bezodkladně, (i)hned, bez odkladuohne Aufschub

auskommen: Eva se musí obejít bez auta.Eva muss ohne Auto auskommen.

Ausnahme: všichni bez výjimkyalle ohne Ausnahme

Bedienung: s obsluhou/bez obsluhymit/ohne Bedienung

Begleitung: zpívat s doprovodem/bez doprovodumit/ohne Begleitung singen

Begründung: bez jakéhokoli vysvětleníohne jede Begründung

Beschäftigung: být bez zaměstnáníohne Beschäftigung sein

Bewusstsein: být/nebýt při vědomíbei/ohne Bewusstsein sein

Bindung: bez závazkůohne Bindungen

Charakter: charakterní/bezcharakterní člověkein Mensch von/ohne Charakter

dass: aniž (by)..., bez toho, že (by)...ohne dass

dich: Bez tebe to nejde.Ohne dich geht es nicht.

Einschränkung: Smlouva platí bez výhrad.Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.

Emotion: bez emocíohne Emotionen

frieren: Bez čepice ti bude zima na uši.Ohne Mütze wirst du an den Ohren frieren.

Gegenstimme: jednomyslně, jednohlasněohne Gegenstimme

Gewähr: Všechny údaje jsou bez záruky.Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

Ironie: bez jakékoli ironieohne jede Ironie

Kohlensäure: perlivá/neperlivá minerální vodaMineralwasser mit/ohne Kohlensäure

orientieren: neumět se orientovat bez mapy městasich ohne Stadtplan nicht orientieren können

Regung: bez hnutíohne jede Regung

säumen: Přišli bez otálení.Sie kamen, ohne zu säumen.

schließen: To se z toho nedá jen tak vyvodit.Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.

Sorge: mít spoustu starostí/být bez starostívoller/ohne Sorgen sein

Umschweif: udělat co bez okolkůetw. ohne Umschweife tun

Wohnsitz: bez trvalého bydlištěohne festen Wohnsitz

Zutun: bez přičinění/pomoci kohoohne j-s Zutun

Arbeit: Bez práce nejsou koláče.Ohne Arbeit kein Erfolg.