Hlavní obsah

ohne

Předložka; s 4. pád

  • bezein Hotelzimmer ohne Badhotelový pokoj bez koupelny

Spojka

  • ohne dass..., ohne zu + Inf. bez toho, že..., aniž (by)Sie ging, ohne sich zu verabschieden.Šla, aniž by se rozloučila.

Vyskytuje se v

Arbeit: Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

Beispiel: ohne Beispiel seinnemít obdobu, být bezprecedentní

Dazutun: ohne j-s Dazutunbez čí pomoci, bez přičinění koho

Frage: ohne Fragebezpochyby, určitě zcela jistě

Konkurrenz: ohne Konkurrenz seinbýt bez konkurence

oben: oben ohnenahoře bez

Punkt: ohne Punkt und Komma redenmlít bez přestání mluvit

Rast: ohne Rast und Ruhbez oddechu/přestání

Rose: Keine Rose ohne Dornen.Není růže bez trní.

Rückhalt: ohne Rückhaltotevřeně, bez okolků, na rovinu

Rücksicht: ohne Rücksicht auf Verlustebez ohledu na ztráty, za každou cenu bezohledně

Saft: ohne Saft und Kraftbez šťávy, nemastný neslaný

Sinn: ohne Sinn und Verstandbez rozmyslu

Unterlass: ohne Unterlassbez ustání, nepřetržitě

Vorbedacht: ohne Vorbedachtbez rozmyslu, neuváženě

Wimper: nicht mit der Wimper zucken, ohne mit der Wimper zu zuckennehnout ani brvou, ani nemrknout

Zweifel: ohne Zweifelmimo (vší) pochybnost, bezpochyby

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

Aber: ohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání

Abschied: ohne Abschied fortgehenodejít bez rozloučení

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně

Angabe: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

Arbeit: ohne Arbeit seinbýt bez práce/nezaměstnaný

Aufschub: ohne Aufschubbezodkladně, (i)hned, bez odkladu

auskommen: Eva muss ohne Auto auskommen.Eva se musí obejít bez auta.

Ausnahme: alle ohne Ausnahmevšichni bez výjimky

Bedienung: mit/ohne Bedienungs obsluhou/bez obsluhy

Begleitung: mit/ohne Begleitung singenzpívat s doprovodem/bez doprovodu

Begründung: ohne jede Begründungbez jakéhokoli vysvětlení

Beschäftigung: ohne Beschäftigung seinbýt bez zaměstnání

Bewusstsein: bei/ohne Bewusstsein seinbýt/nebýt při vědomí

Bindung: ohne Bindungenbez závazků

Charakter: ein Mensch von/ohne Charaktercharakterní/bezcharakterní člověk

dass: ohne dassaniž (by)..., bez toho, že (by)...

dich: Ohne dich geht es nicht.Bez tebe to nejde.

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Emotion: ohne Emotionenbez emocí

frieren: Ohne Mütze wirst du an den Ohren frieren.Bez čepice ti bude zima na uši.

Gegenstimme: ohne Gegenstimmejednomyslně, jednohlasně

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

Ironie: ohne jede Ironiebez jakékoli ironie

Kohlensäure: Mineralwasser mit/ohne Kohlensäureperlivá/neperlivá minerální voda

orientieren: sich ohne Stadtplan nicht orientieren könnenneumět se orientovat bez mapy města

Regung: ohne jede Regungbez hnutí

säumen: Sie kamen, ohne zu säumen.Přišli bez otálení.

schließen: Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

Sorge: voller/ohne Sorgen seinmít spoustu starostí/být bez starostí

Umschweif: etw. ohne Umschweife tunudělat co bez okolků

Wohnsitz: ohne festen Wohnsitzbez trvalého bydliště

Zutun: ohne j-s Zutunbez přičinění/pomoci koho