Hlavní obsah

Sorge

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. starost, obava, problémj-m Sorgen machendělat komu starostivoller/ohne Sorgen seinmít spoustu starostí/být bez starostímit j-m/etw. Sorgen habenmít starosti s kým/čím
  2. für j-n péče, starost o koho

Vyskytuje se v

Sorge: Keine Sorge!Bez obav!, Žádný strach!

sorgen: sich sorgenum j-n/etw. strachovat se, mít starost o koho/co, wegen etw. znepokojovat se čím

um: sich Sorgen um j-n machendělat si starosti o koho

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

frei: frei von Sorgen seinnemít starosti

kein, keine: sich keine Sorgen machennedělat si starosti

Stimmung: für gute Stimmung sorgen(po)starat se o dobrou náladu

starost: j-m Sorgen machendělat starosti komu

bázeň: die Sorge um die Elternbázeň o rodiče

dělat: j-m Sorgen bereitendělat komu starosti

můra: Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.Starost ho tíží jako noční můra.

obživa: für j-s Ernährung sorgenstarat se o obživu koho

po: Er hat keine Sorgen mehr.Má po starostech.

soužit: Die Sorgen plagen ihn.Je sužován starostmi.

strachovat se: sich um sein Leben sorgenstrachovat se o svůj život

svůj, svá, své, svoje: Ich sorge für meine Schwester.Starám se o svou sestru.

usoužit: Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.Starosti ho málem usoužily.

zbytečný: sich unnötige Sorgen machendělat si zbytečné starosti

zešedivět: Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.Vlasy jí starostmi zešedivěly.

machen: sich Dat Sorgen machendělat si starosti, strachovat se