Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (složitá věc, potíž) das Problem
  2. (sporná otázka) das Problemzákladní/okrajový problémdas Grundproblem/Randproblemfinanční problémdas Finanzproblem

Vyskytuje se v

dílčí: dílčí problémdas Teilproblem

dnešek: problémy dneškadie Gegenwartsprobleme

každodenní: každodenní problémydie Alltagsprobleme

okrajový: okrajový problémdas Randproblem, geringfügiges Problem

bolavý: bolavý problémheikles Problem

dívat se: dívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen

otravovat: Pořád nás otravuje svými problémy.Er belästigt uns ständig mit seinen Problemen.

palčivý: řešit palčivý problémein brennendes Problem lösen

podstata: podstata problému/věcider Kern des Problems/der Sache

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

pokojný: pokojné vyřešení problémueine friedliche Problemlösung

popovídat si: popovídat si s kým o problémechsich mit j-m über Probleme unterhalten

postěžovat si: postěžovat si na své problémysich über seine Probleme beklagen

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

přetrvávat: Problémy přetrvávají.Probleme überdauern.

přispět: přispět k vyřešení problémuzur Lösung des Problems beitragen

rozhovořit se: Rozhovořil se o svých problémech.Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.

rozřešit: rozřešit problémein Problem lösen

rvát se: rvát se s problémydie Probleme bewältigen

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

tížit: Tíží ho zdravotní problémy.Die Gesundheitsprobleme belasten ihn.

triviální: zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen

ústřední: ústřední problémdas Zentralproblem

vystupňovat se: Jejich problémy se vystupňovaly.Ihre Probleme eskalierten.

vyšumět: Nechali ten problém vyšumět.Sie ließen das Problem verpuffen.

vyvstat: Vyvstaly mnohé problémy.Viele Probleme sind aufgetreten.

zauvažovat: zauvažovat nad problémemüber ein Problem nachdenken

zdráhavý: zdráhavý přístup k problémuzögerliches Herantreten an das Problem

způsobit: způsobit komu problémyj-m Probleme bereiten

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem