Hlavní obsah

oben

Vyskytuje se v

oben: oben ohnenahoře bez

sehen: siehe obenviz výše

hier: hier obenzde nahoře

Zeile: fünfte Zeile von obenpátý řádek shora

nahoře: oben auf der Liste seinbýt nahoře v seznamu

výše: oben erwähntvýše zmíněný

horem: von oben gehenjít horem

nahoru: die Zahl nach oben abrundenzaokrouhlit číslo nahoru

navrch: etw. oben auf etw. legenpoložit co navrch čeho

nejvýš: Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Bydlíme nejvýš.

seshora: Der Lärm kam von oben.Hluk přicházel seshora.

shora: von oben herunterkommensejít shora dolů

tam: dort oben/drübentam nahoře/naproti

vrchem: von oben zugänglichvrchem přístupný

zvysoka: Der Mond scheint von oben herab.Měsíc svítí zvysoka.

dívat se: j-n von oben herab ansehendívat se na koho svrchu

dole: mal unten, mal oben seinbýt jednou dole, jednou nahoře

ansehen: j-n von oben herab ansehendívat se na koho spatra