Hlavní obsah

oben

Vyskytuje se v

ansehen: j-n von oben herab ansehendívat se na koho spatra

sehen: siehe obenviz výše

hier: hier obenzde nahoře

Zeile: fünfte Zeile von obenpátý řádek shora

nahoře: být nahoře v seznamuoben auf der Liste stehen

nahoře: přimluvit se nahoře za koho/cooben j-n/etw. befürworten

výše: výše zmíněnýoben erwähnt

výše: viz výšesiehe oben

horem: jít horemvon oben gehen

nahoru: zaokrouhlit číslo nahorudie Zahl nach oben abrunden

nahoře: nahoře na skřínioben auf dem Schrank

nahoře: nahoře bezoben ohne

nahoře: nahoře zmíněnýoben erwähnt/genannt

navrch: položit co navrch čehoetw. oben auf etw. legen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

nejvýš: Kniha je v polici nejvýš.Das Buch ist ganz oben im Regal.

seshora: Hluk přicházel seshora.Der Lärm kam von oben.

shora: sejít shora dolůvon oben herunterkommen

shora: Dívá se na každého shora.Er schaut auf jeden von oben herab.

tam: tam nahoře/naprotidort oben/drüben

vrchem: vrchem přístupnývon oben zugänglich

zvysoka: Měsíc svítí zvysoka.Der Mond scheint von oben herab.

zvysoka: dívat se na koho/co zvysokaj-n/etw. von oben herab anschauen

dívat se: dívat se na koho svrchuj-n von oben herab ansehen

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein

nahoru: mířit nahorunach oben/aufwärts zielen

nahoře: být nahořeoben sein