Hlavní obsah

Hole [hoʊl]

Das, podstatné jméno~s, ~s

Vyskytuje se v

holý: ein blanker Draht/Leiterelektr. holý drát/vodič

hůl: der Blindenstockslepecká hůl

slepecký: der Blindenstock(bílá) slepecká hůl

tulácký: der Wanderstabtulácká hůl

vycházkový: der Spazierstockvycházková hůl

zhluboka: zhluboka se nadechnouttief Luft holen

břitva: sich mit einem Rasiermesser rasierenholit se břitvou

doběhnout: doběhnout pro novinydie Zeitung holen

dojet: dojet pro koho na nádražíj-n vom Bahnhof (ab)holen

dojít: dojít pro lékaředen Arzt holen

donést: donést brambory ze sklepaKartoffeln aus dem Keller holen

chodit: chodit pravidelně pro mlékoregelmäßig Milch holen

jít: jít pro lékaředen Arzt holen

lapit: lapit dechAtem holen

namlátit: Er hat seinen Sohn mit einem Stock verprügelt.Namlátil synovi holí.

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

nemožnost: eine bloße/völlige Unmöglichkeitholá/naprostá nemožnost

nesmysl: lauter Unsinnholý nesmysl

pekařství: zajít do pekařství pro houskydie Semmeln von der Bäckerei holen

podpírat se: sich auf einen Stock stützenpodpírat se o hůl

pohmoždit: pohmoždit si ramenosich blaue Flecken an der Schulter holen

pro: jít pro chlebadas Brot holen

přivést: přivést lékařeeinen Arzt holen

přivolat: přivolat lékaředen Arzt holen

půle: den Stock in der Mitte brechenzlomit hůl v půli

rozehnat se: mit dem Stock nach dem Hund ausholenrozehnat se holí po psovi

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout se: Rozpřáhl se mečem.Er holte mit dem Schwert aus.

sjet: Sjedu pro tebe na nádraží.Ich hole dich vom Bahnhof ab.

skolit: Skolila ho chřipka.Er hat sich eine Grippe geholt.

skutečnost: nackte Tatsacheholá skutečnost

stavit se: Stavte se pro nás.Holt uns ab.

ubitý: mit Stöcken totgeschlagen seinbýt ubitý holemi

vydechnout: Nechte ho vydechnout.Lassen Sie ihn Luft holen.

vyzvednout: vyzvednout vstupenky na pokladnědie Karten an der Kasse (ab)holen

zaběhnout: zaběhnout si pro rohlíkyBrötchen holen

zajet: zajet pro chlebaBrot holen

zápasit: Er kämpfte mit bloßen Händen.Zápasil holýma rukama.

ztrestat: den Hund mit Stockschlägen bestrafenztrestat psa holí

život: (nur) das nackte Leben rettenzachránit (jen) holý život

čert: Vem to čert!Der Teufel soll es holen!

ďas: expr. Vem to ďas.Der Teufel soll es holen!

pec: tahat za koho kaštany z pecefür j-n die Kastanien aus dem Feuer holen

vzít: Aby to vzal čert!Hol's der Teufel!

zadek: kein (ganzes) Hemd (mehr) auf dem Hintern habenmít holý zadek

zlámat: den Stab über j-n brechenzlámat nad kým hůl

žebrácký: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

Haar: sich (die) Haare an den Beinen/unter den Achseln rasierenholit si chlupy na nohou/v podpaží

holen: nachladit sesich eine Erkältung holen

Keller: přinést víno/brambory ze sklepaWein/Kartoffeln aus dem Keller holen

Luft: nabrat dech, nadechnout seLuft holen

rasieren: sich den Bart rasieren(o)holit si vousy

Arzt: dojít pro lékaředen Arzt holen

Doktor: dojít pro doktoraeinen Doktor holen

Erkältung: prochladnout, nachladit sesich eine Erkältung holen

gehen: am Stock gehenchodit o holi

Stock: sich auf einen Stock stützenopírat se o hůl

bloß: etw. mit bloßen Händen machendělat co holýma rukama

Wahrheit: Das ist die nackte Wahrheit.To je holá pravda.

holit: j-m den Bart rasierenholit komu vousy

Kuckuck: Vem tě čert!, Aby tě kat spral!Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!

Teufel: Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen!

Geier: Čert aby tě/to vzal!Hol dich/Hols der Geier!