Hlavní obsah

де́лать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. dělat, činit, pracovatЧто (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?
  2. dělat úkoly ap., vyrábět výrobky ap., provádět
  3. nechávat (si) (u)dělat, dávat (si) zhotovit, zadávat (si) oblečení, reklamu ap.
  4. vyjadřuje činnost podle významu připojeného substantivadělat, činit, konatде́лать оши́бкиchybovatде́лать вы́борvybíratде́лать кому замеча́ниеnapomínat kohoде́лать попы́ткуzkoušetде́лать поку́пкиnakupovatде́лать видtvářit se
  5. prokazovat, dělat laskavost ap.
  6. кого/что из кого/чего dělat z koho/čeho koho/co

Vyskytuje se v

аво́сь: dělat co nablind/naslepo/nazdařbůh, spolehnout se na náhoduна аво́сь де́лать что

вид: tvářit se, přetvařovat seде́лать вид

де́лать: brát si za příklad koho, brát si příklad z kohoде́лать жизнь с кого

квадра́тный: valit bulvy, valit oči na koho/coде́лать квадра́тные глаза́

коза́: dělat rohy, dělat čertaде́лать козу́ кому

не́чего: co se dá dělat, nedá se nic dělatде́лать не́чего

пого́да: kdo/co neudává tón, nemá hlavní slovo, není rozhodujícíкто/что пого́ды не де́лает

упо́р: klást důraz na co, podtrhovat, zdůrazňovat coде́лать упо́р

пу́блика: dělat co (jen) na efektна пу́блику де́лать что

акце́нт: klást důraz na coде́лать акце́нт на чём

би́знес: vydělávat na čemде́лать би́знес на чём

поку́пка: nakupovatде́лать поку́пки

спеши́ть: dělat co bez spěchuде́лать что не спеша́

толк: dělat co s rozumemде́лать что с то́лком

глаз: (úžasem) valit oči, kulit oči na coбольши́е глаза́ де́лать

му́ха: dělat z komára velblouda přehánětиз му́хи слона́ де́лать

ревера́нс: každému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbetде́лать ревера́нсы на все сто́роны

спина́: dělat co komu za zády, dělat co tajněде́лать что за спино́й у кого

чи́стый: mít čisté ruce doslova i přen.де́лать что чи́стыми рука́ми

naplat: co naplatничего́ не поде́лаешь, что же де́лать

prospěch: dělat co v čí prospěchде́лать что для чьей по́льзы

setrvačnost: přen. dělat ze setrvačnostiде́лать по ине́рции

blbost: dělat blbostiде́лать глу́пости

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

cvičit: cvičit rozcvičkuде́лать заря́дку

dělat: dělat svou práciде́лать/выполня́ть свою́ рабо́ту

kvap: dělat co v kvapuде́лать второпя́х

mínit: Co míníš dělat?Что ты наме́рен де́лать?

mít: Co mám teď dělat?Что мне тепе́рь де́лать?

naschvál: dělat komu naschvályде́лать кому назло́

otráveně: tvářit se otráveněде́лать ки́слое лицо́

počít: Nevím. co si počít.Не зна́ю, что (с)де́лать.

podniknout: Co podnikneme?Что бу́дем де́лать?

poznámka: dělat si poznámkyде́лать заме́тки, отмеча́ть что

program: Jaký máš zítra program?Что ты бу́дешь де́лать за́втра?

provádět: provádět masážде́лать масса́ж

předstírat: Předstírá, že neposlouchá.Он де́лает вид, что не слу́шает.

přestupovat: Nemusíte přestupovat.Вам не на́до де́лать переса́дку.

psát: psát úlohuде́лать уро́к

výpisek: dělat si výpiskyде́лать вы́писки

výtka: činit výtkyде́лать упрёки

chvíle: z dlouhé chvíleсо ску́ки, от не́чего де́лать

jaký: Jaká pomoc! nedá se nic dělatЧто же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!

obráceně: dělat všechno obráceněде́лать всё наоборо́т

poslední: Dělám všechno na poslední chvíli.Я де́лаю всё в после́днюю мину́ту.

teď: Co teď?Что тепе́рь?, Что де́лать?

umět: Dělej, jak umíš.Де́лай, как зна́ешь.

velbloud: dělat z komára velbloudaде́лать из му́хи слона́

za: udělat co za čími zádyде́лать что за чей спино́й

ава́нс: dávat naděje komu, koketovat s kýmде́лать ава́нсы кому