Hlavní obsah

ten, ta, to

Zájmeno

 1. (zmíněný ap.) il/lo, la(tamten ap.) quel(lo)/quellaKam jsi dal tu knížku?Dove hai messo il libro?Kdo je ta holka?Chi è quella ragazza?
 2. ten - kdo, ten - který (k němuž se odkazuje) quello/-a che
 3. (tento) quello/-a
 4. čím - tím (při srovnání ap.) più ... piùčím dál tím vícesempre di piùčím dřív, tím lépeprima è meglio è
 5. tím (tak) così, per questoTo je tím, že nic neví.È perché non sa niente.Tím to ale nekončí.Questa non è la fine., Non finisce così.
 6. to (odkaz na fakt ap.) loto (toto) questo/-aNevím to.Non lo so.To je zvláštní.È strano.Co je ti do toho?Non sono affari tuoi.Co ty na to?Che cosa ne dici?to samélo stesso
 7. (časově daný) quello/-a
 8. hovor.(při zdůraznění, vytýkání ap.) il, lo, l', laten nejhezčí dárekil regalo più bello
 9. hovor.(o člověku) lui, leiOn je ten hrdina.È lui quell'eroe.
 10. ten samý hovor.(tentýž) lo stesso/la stessa
 11. ten který (příslušný) rispettivo/-aten který (daný) dato/-a, determinato/-a
 12. ten a ten (nedefinovaný) tale
 13. nějaký ten hovor.(krátký, drobný) qualchenějaký ten hovor.(pár) parecchio/-a
 14. ten tam (pryč) viaten tam (zmizelý) sparito/-a

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. qua - là

risknout: risknout torischiare, zkusit to provarci

vzdát: vzdát toarrendersi, nechat toho lasciar(e) perdere

aby: Nechám ti to, aby sis to přečetl.Te lo lascio perché tu lo legga.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

cena: To nemá cenu.nestojí to za to Non ne vale la pena., je to zbytečné Non serve., È inutile.

člověk: Člověče, to ti bylo něco!Ragazzi, è stato fantastico!

dát: Kdo ti to dal?Chi te l'ha dato?

do: Do toho ti nic není.Non è affare tuo.

dokázat: Jak ti to mám dokázat?Come devo dimostrartelo?

hodit se: V kolik by se ti to hodilo?A che ora ti andrebbe bene?

jako: Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...

jít: O to tu nejde.L'argomento non è questo.

nachystat: Nachystám ti to.Te lo preparo.

naletět: Na to ti nenaletím.Non me la bevo.

napovídat: Ten toho napovídá!Quello ne dice di cotte e di crude!

po: Po tom ti nic není.Non sono affari tuoi.

pokusit se: Pokusím se ti to vysvětlit.Cercherò di spiegartelo.

ponětí: O tom ty nemáš ani nejmenší ponětí.Tu non ne hai la minima idea.

projít: To ti (jen tak) neprojde.Non la passerai liscia., draze zaplatíš La pagherai cara.

přichystat: Přichystám ti to.Te lo preparo.

připadat: Může ti to připadat zbytečné...Ti può sembrare inutile...

ručit: Za to ti ručím!Te lo posso garantire!

sežrat: To ti nesežeru!Questa non me la bevo., Non ci casco.

slušet: Moc ti to sluší.Ti sta molto bene., vypadáš krásně Sei bellissima!

stačit: Stačilo ti to?Ti è bastato?

tedy: To ti tedy děkuju.Molte grazie, veramente.

ti: Já ti to vysvětlím.Te lo spiego.

vyhovovat: Vyhovuje ti to?Ti va bene?

vynahradit: Vynahradím ti to.Ti ricompenserò.

závidět: Tak to ti nezávidím.Non te lo invidio (per niente).

zazlívat: Nezazlívám ti to.Non te ne faccio una colpa.

zjistit: Zjistím ti to.Mi informo per te.

hasnout: Tím to hasne.E basta., Tím to je uzavřeno Finisce qui.

patřit: Patří ti to!Ti sta bene (così)!, Te lo meriti proprio!

těžce: To těžko. zpochybněníFiguriamoci!, to nebude jen tak Sarà difficile.

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!Questa non (me) la bevo.

fortuna: To ti přinese štěstí.Ti porterà fortuna.

ten, ta, to: Tím to ale nekončí.Questa non è la fine., Non finisce così.

andare: Jak jsi pořídil?, Jak ti to šlo?Come ti è andata?

bere: To (ti) nezbaštím/nesežeru., Na to neskočím.Non me la bevo.

caro: To tě přijde draho!, To ti neprojde!La pagherai cara!

contraccambiare: Doufám, že ti to budu moct oplatit.Spero di poterti contraccambiare.

dimenticare: Zapomněl jsem ti to říct.Ho dimenticato di dirtelo.

fastidio: Nevadí ti to?Non ti dà fastidio?

garantire: Za to ti ručím!Te lo posso garantire!

impiegare: Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?Quanto ci impieghi per arrivare a...

invidiare: To ti (teda) nezávidím.iron. Non t'invidio.

meglio: Je to to nejlepší, co můžeš udělat.È il meglio che tu possa fare.

minimo: Bylo to to nejmenší, cos mohl udělat.Questo era il minimo che potessi fare.

pagare: To mi zaplatíš!, To ti nedaruju!Me la pagherai!

per: On ti to řekne místo mě.Te lo dirà lui per me.

perché: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo dico perché tu lo sappia.

servire: Jestli je ti to hodí, dám ti to.Te lo do, se ti serve.

spiacere: Jestli ti to nevadí ...Se non ti spiace, ...

stare: Sluší ti to., přen. Dobře ti tak., Patří ti to. zasloužil sis toTi sta bene.

trovare: Jak se ti to líbí?, Jak ti to chutná?Come lo trovi?

aspettare: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.Chi la fa l'aspetti.

costare: Co ti to udělá, když mi poradíš?přen. Che ti costa darmi un consiglio?

tuo: To není tvoje věc., Do toho ti nic není.Questo non è affar tuo!