Hlavní obsah

short [ʃɔːt]

Přídavné jméno

 1. krátký časově ap.Keep it short.Moc to nenatahuj. výklad ap.in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněAmE gastr. short orderobjednávka minutek, minutky rychle připravená jídlahud. short ariaarietatake a short breakdát si krátkou pauzu
 2. stručný, krátký proslov ap.
 3. malý postavou, velikostí ap.short drinkpanák štamprlecut shortzkrátit, zkrácenýhair cut shortnakrátko zastřižené vlasyshort way from/off sthnedaleko odkudIt's only a short distance away.Je to nedaleko.sport. short gamehra na a kolem greenu v golfushort oddsvyrovnané šance v sázení
 4. of sth postrádající co nemající dostatekWe are running short of sth.Už nám dochází co.run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.be running short of sthdocházet co komu
 5. nedostatečný, nedostačující, nepostačujícíshort supplynedostatek, malá zásoba
 6. necelý počet ap., před čím dokončením ap., neúplnýThey still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.come short of sthnedosáhnout čeho, zaostat za čím odhadem ap.fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněbe short of the target/goalneplnit plán, být za plánem
 7. zkrácený, zestručněnýInfo is short for information.Info je zkratka pro informace.
 8. prchlivý, vznětlivý, výbušný povaha
 9. with sb úsečný, příkrý, strohý ke komu
 10. křehký, drobivý, drolivý
 11. čistý, nezředěný alkohol
 12. nepřízvučný, bezpřízvučný hláskaling. short markznak označující krátkou samohláskuekon. short saleprodej nakrátko

Fráze

 1. BrE hovor.be caught/taken short být zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu
 2. for short zkráceně jmenovat se
 3. be/go short of sth trpět nedostatkem čeho
 4. in short zkrátka, prostě, stručně, v kostce, ve zkratce
 5. nothing short of sth naprostý, úplný co, zcela jaký
 6. be short on sth postrádat co nemít dostatek ap.
 7. stop short of (doing) sth zastavit (se) před čím nedorazit až na místostop short of (doing) sth přen. neudělat co
 8. put sb on short time nuceně zkrátit pracovní dobu komu
 9. pull sb up short zarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá
 10. hovor.make short work of sb/sth udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

Vyskytuje se v

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

stop: stop shortzarazit se, náhle se zastavit

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

work: make short work of sthnepárat se s čím, sfouknout, rychle zvládnout co

bib: bib shorts(cyklistické) šortky s laclem

circuit: elektr. short circuitzkrat

eagle: short-toed (snake) eagleorlík krátkoprstý

focus: short-focuss krátkou ohniskovou vzdáleností

long: long-short story(krátká) novela

order: AmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmy

order: in short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitě

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

pull up: pull up shortzarazit se, zastavit se

remove: only one/a short remove from ...jenom kousek od ...

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

short-range: short-range missilesstřely krátkého doletu

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

short-term: short-term employmentkrátkodobý zaměstnanecký poměr, krátkodobá zaměstnanost

short-term: short-term memorykrátkodobá paměť

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

term: in the short termkrátkodobě, z krátkodobého hlediska, v krátkodobém horizontu

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.