Hlavní obsah

short [ʃɔːt]

Přídavné jméno

 1. krátký časově ap.take a short breakdát si krátkou pauzuin short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněsell sb shortobrat, ošidit, natáhnout kohoAmE gastr. short orderobjednávka minutek, minutky rychle připravená jídlahud. short ariaarieta
 2. stručný, krátký proslov ap.
 3. malý postavou, velikostí ap.short drinkpanák štamprlecut shortzkrátit, zkrácenýhair cut shortnakrátko zastřižené vlasyshort way from/off sthnedaleko odkudIt's only a short distance away.Je to nedaleko.sport. short gamehra na a kolem greenu v golfushort oddsvyrovnané šance v sázení
 4. of sth postrádající co nemající dostatekWe are running short of sth.Už nám dochází co.run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.be running short of sthdocházet co komu
 5. nedostatečný, nedostačující, nepostačujícíshort supplynedostatek, malá zásoba
 6. necelý počet ap., před čím dokončením ap., neúplnýThey still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněbe short of the target/goalneplnit plán, být za plánem
 7. zkrácený, zestručněnýinfo is short for informationinfo je zkratka pro informace
 8. prchlivý, vznětlivý, výbušný povaha
 9. with sb úsečný, příkrý, strohý ke komu
 10. křehký, drobivý, drolivý
 11. čistý, nezředěný alkohol
 12. nepřízvučný, bezpřízvučný hláskaling. short markznak označující krátkou samohláskuekon. short saleprodej nakrátko

Fráze

 1. hovor.be caught short být zastižen potřebou, chtít se komu močit, nutně muset
 2. for short zkráceně jmenovat se
 3. be/go short of sth trpět nedostatkem čeho
 4. in short zkrátka, prostě, stručně, v kostce, ve zkratce
 5. nothing short of sth naprostý, úplný co, zcela jaký
 6. be short on sth postrádat co nemít dostatek ap.
 7. stop short of (doing) sth zastavit (se) před čím nedorazit až na místostop short of (doing) sth přen. neudělat co
 8. put sb on short time nuceně zkrátit pracovní dobu komu
 9. pull sb up short zarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá
 10. hovor.make short work of sb/sth udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

Vyskytuje se v

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

short: short of sthkromě, s výjimkou čeho

stop: stop shortzarazit se, náhle se zastavit

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

circuit: elektr. short circuitzkrat

eagle: short-toed (snake) eagleorlík krátkoprstý

focus: short-focuss krátkou ohniskovou vzdáleností

long: long-short story(krátká) novela

order: AmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmy

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

short-range: short-range missilesstřely krátkého doletu

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

work: make short work of sthnepárat se s čím, sfouknout co rychle