Hlavní obsah

dome [dəʊm]

Podstatné jméno

  1. kupole, báň chrámu ap.dome lightstropní světlo kabiny auta
  2. dóm útvar

Vyskytuje se v

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

back: sport. back passmalá domů v kopané

birthing: birthing centreporodní dům

block: block of flatsbytový/obytný dům, hovor. panelák

block: apartment blockčinžovní/bytový dům

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

eat: eat innajíst se doma

familiar: be on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

flat: block of flatsobytný dům, bytový dům, hovor. činžák

garden: back gardenzahrádka za domem

home: at homedoma

home: home workingpráce z domu/doma

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

home: home timečas jít domů

homeward: homeward journeycesta domů

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

improvement: home improvementsúpravy domu

live-in: live-in nannychůva bydlící v domě zaměstnavatele

seaside: seaside housedům u moře

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

street: street numberčíslo domu v ulici

uproot: uproot osfodejít z domova, opustit domov, změnit bydliště

weekly: weekly boarderstudent dojíždějící z internátu o víkendech domů

yard: back yarddvorek za domem

at: at homedoma

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

home: I'm going home.Jdu domů.

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

reputed: The house is reputed to be haunted.Povídá se, že v tom domě straší.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

very: in this very houseprávě v tomto domě

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

east: East, west home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

home: East, (or) West, home's bestvšude dobře, doma nejlépe

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

azylový: azylový důmreception centre, noční útulek night shelter

bez, beze: bez domova lidéhomeless, houseless

bílý: Bílý důmthe White House

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE (rental) apartment building, hl. starý tenement (house)

doma: doma dělanýhome-made

domov: utéct z domovarun away from home

domov: lidé bez domovahomeless people

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: rodinný důmfamily house

dům: Bílý důmWhite House

dům: obchodní důmdepartment store

dům: utéct z domurun away from home

hypotéka: (dům) zatížený hypotékoumortgaged (house)

klíč: klíč od domuhouse key

kulturní: kulturní dům/střediskocommunity centre

nájemní: nájemní dům/bydlení/bytyrental house/housing/flats

obchodní: obchodní důmdepartment store, velký (shopping) mall

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

cihlový: cihlový důmbrick house

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

doma: Je tvůj táta doma?Is you father in?

doma: Není doma.He's out.

doma: U nás doma.At our place.

domů: Musím jít domů.I must go home.