Hlavní obsah

dome [dəʊm]

Podstatné jméno

  1. kupole, báň chrámu ap.dome lightstropní světlo kabiny auta
  2. dóm útvar

Vyskytuje se v

azylový: reception centre, noční útulek night shelterazylový dům

bez, beze: homeless, houselessbez domova lidé

bílý: the White HouseBílý dům

činžovní: BrE block of flats, AmE (rental) apartment building, hl. starý tenement (house)činžovní dům

doma: home-madedoma dělaný

domov: run away from homeutéct z domova

donáška: home delivery (service)donáška do domu

hypotéka: mortgaged (house)(dům) zatížený hypotékou

klíč: house keyklíč od domu

kulturní: community centrekulturní dům/středisko

nájemní: rental house/housing/flatsnájemní dům/bydlení/byty

obchodní: department store, velký (shopping) mallobchodní dům

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

cesta: On the way home I ...Cestou domů jsem ...

cihlový: brick housecihlový dům

domů: I must go home.Musím jít domů.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

hořet: Our house is on fire!Hoří nám dům!

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

místo: She went home instead.Místo toho šla domů.

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

najíst se: eat at home/innajíst se doma

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

nejdřív: I'll go home first.Nejdřív půjdu domů.

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

panelový: (concrete) high-rise blockpanelový dům vysoký

pokojný: quiet housepokojný dům

poslat: send sb homeposlat koho domů

pospíchat: He hurried home.Pospíchal domů.

postavit: The house was built of ...Dům byl postaven z ...

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přiblížit se: We approached the house.Přiblížili jsme se k domu.

dobře: East (or) West home's best., There's no place like home.Všude dobře doma nejlépe.

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

birthing: birthing centreporodní dům

block: block of flatsbytový/obytný dům, hovor. panelák

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

eat: eat innajíst se doma

familiar: be on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

flat: block of flatsobytný dům, bytový dům, hovor. činžák

garden: back gardenzahrádka za domem

home: at homedoma

homeward: homeward journeycesta domů

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

improvement: home improvementsúpravy domu

live-in: live-in nannychůva bydlící v domě zaměstnavatele

seaside: seaside housedům u moře

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

street: street numberčíslo domu v ulici

uproot: uproot osfodejít z domova, opustit domov, změnit bydliště

weekly: weekly boarderstudent dojíždějící z internátu o víkendech domů

yard: back yarddvorek za domem

at: at homedoma

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

reputed: The house is reputed to be haunted.Povídá se, že v tom domě straší.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

very: in this very houseprávě v tomto domě

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

east: East, west home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

dům: family houserodinný dům