Hlavní obsah

DNA [ˌdiːenˈeɪ]

Vyskytuje se v

co: every day, day in day out, day by dayden co den

den: twice a daydvakrát za den

dno: seabed, sea bottommořské dno

dveře: open dayden otevřených dveří

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

letecký: airshowletecký den

matka: Mother's DayDen matek

ob: every other day/weekob den/týden

plodný: fertile daysplodné dny

polární: polar night/daypolární noc/den

postní: fast daypostní den

pracovní: working day/hourspracovní den/doba

smolný: off/unlucky daysmolný den

soudný: Judgement Daysoudný den

štědrý: on Christmas Evena Štědrý večer/den

včerejší: yesterdayvčerejší den

velký: big dayvelký den

všední: weekday, working day, hl. AmE workdayvšední den

zítřejší: tomorrowzítřejší den

celý: the whole daycelý den

kalendářní: calendar day/week/yearkalendářní den/týden/rok

náročný: I had a hard day.Měl jsem náročný den.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

péct se: We sweltered all day in the sun.Celý den jsme se pekli na slunci.

přes, přese: during the day, by daypřes den

půjčit si: We can rent a car for 50 dollars a day.Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

výplata: payday/pay dayden výplaty

vzít si: I'll take one day off.Vezmu si den volno.

za: three times a daytřikrát za den

zářivý: shiny/shining/bright/slunečný sunny dayzářivý den

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

zkracovat se: The days are getting shorter.Dny se zkracují.

zvážit: He weighed himself every day.Každý den se zvážil.

posvícení: You can't win them all., You win some, you lose some.Není každý den posvícení.

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

armistice: Armistice DayDen příměří 11. listopad, konec 1. sv. války

atonement: náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

daily: on a daily basiskaždodenně, každý den

day: leap/bissextile daypřestupný den

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

degree: degree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

floor: anat. pelvic floorpánevní dno

judgment: Judgment Daysoudný den

long: the whole day longpo celý den

mail: mail-dayden, kdy chodí pošta

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to

ocean: the ocean flooroceánské dno, dno oceánu

pay day: on a pay dayo výplatě, v den výplaty

question: on the day in questionv inkriminovaný den

remembrance: day of remembrancevýročí, památný den

repetitive: genet. repetitive DNArepetitivní DNA

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

second: every second daykaždý druhý den

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

skid row: be on skid rowpřen. být na ulici, být na dně bez práce a bez domova

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

transcription: DNA transcriptionpřepis genetické informace DNA

valley: valley floordno údolí

weekday: on weekdaysve všední dny, v týdnu

working: working daypracovní den

and: day and nightdnem a nocí

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

entire: the entire daycelý den

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

time: many times a daymnohokrát za den

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

winter: winter's dayzimní den