Hlavní obsah

DNA [ˌdiːenˈeɪ]

Vyskytuje se v

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

armistice: Armistice DayDen příměří 11. listopad, konec 1. sv. války

atonement: náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

daily: on a daily basiskaždodenně, každý den

day: leap/bissextile daypřestupný den

day: by the daydenně, za den, každým dnem

day: day of remembrancevýročí, památný den

day: práv. days of gracediskreční dny, doba odkladu

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

degree: degree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

floor: anat. pelvic floorpánevní dno

judgment: Judgment Daysoudný den

long: the whole day longpo celý den

mail: mail-dayden, kdy chodí pošta

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to

ocean: the ocean flooroceánské dno, dno oceánu

pay day: on a pay dayo výplatě, v den výplaty

question: on the day in questionv inkriminovaný den

remembrance: day of remembrancevýročí, památný den

repetitive: genet. repetitive DNArepetitivní DNA

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

second: every second daykaždý druhý den

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

skid row: be on skid rowpřen. být na ulici, být na dně bez práce a bez domova

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

transcription: DNA transcriptionpřepis genetické informace DNA

valley: valley floordno údolí

weekday: on weekdaysve všední dny, v týdnu

working: working daypracovní den

after: the day afterden poté, další den

and: day and nightdnem a nocí

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

entire: the entire daycelý den

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

long: Days are getting longer.Prodlužují se dny.

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

time: many times a daymnohokrát za den

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

winter: winter's dayzimní den

co: den co denevery day, day in day out, day by day

den: dvakrát za dentwice a day

den: každý denevery day

den: pracovní/všední denworking day, weekday, AmE work day

den: Štědrý denChristmas Eve

den: den co denday in and day out, day after day

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

dno: mořské dnoseabed, sea bottom

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

dno: jít ke dnusink (to the bottom), go down, jen loď founder

dveře: den otevřených dveříopen day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

letecký: letecký denairshow

matka: Den matekMother's Day

ob: ob den/týdenevery other day/week

plodný: plodné dnyfertile days

polární: polární noc/denpolar night/day

postní: postní denfast day

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

smolný: smolný denoff/unlucky day

soudný: soudný denJudgement Day

štědrý: na Štědrý večer/denon Christmas Eve

včerejší: včerejší denyesterday

velký: velký denbig day

všední: všední denweekday, working day, hl. AmE workday

zítřejší: zítřejší dentomorrow

celý: celý denthe whole day

den: Co je dnes za den?What day is it today?

kalendářní: kalendářní den/týden/rokcalendar day/week/year

náročný: Měl jsem náročný den.I had a hard day.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

přes, přese: přes denduring the day, by day

půjčit si: Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.We can rent a car for 50 dollars a day.

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

výplata: den výplatypayday/pay day

vzít si: Vezmu si den volno.I'll take one day off.

za: třikrát za denthree times a day

zářivý: zářivý denshiny/shining/bright/slunečný sunny day

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zkracovat se: Dny se zkracují.The days are getting shorter.

posvícení: Není každý den posvícení.You can't win them all., You win some, you lose some.