Hlavní obsah

чего́ [-во]

Vyskytuje se v

благодаря́: благодаря́ тому́, чтоdíky tomu, že

бог: чем бог посла́лco bůh dá, co se najde

бо́лее: бо́лее чемvíce než

быть: будь что бу́детbuď jak buď, ať se stane co se stane

ввиду́: ввиду́ того́ чтоvzhledem k tomu, že

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký

взять: С чего́ ты взял?Kdes to vzal?, Proč myslíš?

вид: под ви́дом того́ чтоpod záminkou že

вопреки́: вопреки́ тому́ чтоnavzdory tomu, že, přesto, že

вот: Вот (оно́) как/что!Tak je to!, Á, tak!

впечатле́ние: тако́е впечатле́ние, что (будто)...zdá se, jako kdyby, (mám) dojem, že...

всле́дствие: всле́дствие того́ чтоv důsledku toho, že, následkem toho, že

говори́ть: говоря́т, что...prý, říká se, že...

де́латься: Что ему́ де́лается!Co mu to udělá!, Nic by se mu nestalo!

де́ло: Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

замо́лвить: замо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za koho

из-за: из-за того́ чтоprotože

как: как и чтоJak to jde., Jak se věci mají.

каса́ться: что каса́ется кого/чегоco se týká, pokud jde

ма́ло: ма́ло ли чтоnehraje roli, nerozhoduje, je to nepodstatné

мать: в чём его́ мать роди́лаjak ho pánbůh stvořil

мудрено́: Не мудрено́, что...Není divu, že...

называ́ться: что называ́етсяjak se říká, tomu se říká

неве́сть: неве́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/proč

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

оно́: Так вот оно́ что!Tak takhle je to!, Tak to je teda!

оттого́: оттого́ чтоprotože

поздне́е: поздне́е чемpozději než

потому́: потому́ чтоprotože, neboť

почти́: почти́ чтоskoro, téměř

ры́жий: Что я ры́жий?Copak jsem prašivý?

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

свет: ни за что на све́теza nic na světě

ско́рый: скоре́е... чем (не́жели)spíše... než

сон: Что сей сон зна́чит?Jak tomu rozumět?

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

сча́стье: твоё сча́стье, что...máš štěstí, že

чего́: Чего́ там!Ale co!, O nic nejde!, To není důležité!

чем: чем... темčím... tím

что: а чтоa co má být

для: не для чего́není proč, na nic

ни: что ни год, то...rok co rok...

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

глода́ть: Что тебя́ гло́жет?Co tě žere?

де́лать: Что (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?

интересова́ться: Чем ты интересу́ешься?O co se zajímáš?

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

не́чего: Тут не над чем смея́ться.Tady není nic k smíchu.

оби́дно: Мне оби́дно, что...Je mi líto, že...

оконча́тельно: Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...Bude definitivně jasné, že ...

передава́ть: Что сего́дня передаю́т?Co dnes dávají? v televizi ap.

подозрева́ть: Подозрева́ю, что...Domnívám se, že...

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

произойти́: Что здесь произошло́?Co se tady stalo?

рад: Она́ ра́да, что...Je ráda, že...

слух: пошли́ слу́хи, что...proslýchá se, že...

состоя́ть: Ра́зница состои́т в том, что...Rozdíl je v tom, že...

спа́ться: Чего́ тебе́ не спи́тся?Proč nespíš?

твёрдо: Он твёрдо убеждён, что ...Je pevně přesvědčen, že ...

твори́ться: Что тут твори́тся?Co se tu děje?

тем: чем ра́ньше, тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

уго́дно: Что вам уго́дно?Co si přejete?

фи́шка: Вот в чём фи́шка!A o to jde.

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?

беда́: беда́ в том, что...smůla je v tom, že

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

div: Неудиви́тельно, что ...Není divu, že ...

dokázat: Ду́маешь, что ты спра́вишься?Myslíš, že to dokážeš?

dost: бо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дноdost a dost

hlava: по чём попа́лоhlava nehlava

chvíle: то́лько чтоpřed chvílí

jako: оди́н чёрт, что в лоб, то по лбуprašť jako uhoď

jít: что каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чегоpokud jde o koho/co

kde: чего́ нет, того́ нетkde nic tu nic

naplat: ничего́ не поде́лаешь, что же де́латьco naplat

naprázdno: оста́ться ни при чёмvyjít naprázdno

nést: Что ты нам принёс?Co nám neseš?

než: (так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь(tak rychle,) než bys řekl švec

nic: ни за что (на све́те)ani za nic (na světě)

obligo: быть ни при чёмhovor. být z obliga

plácnout si: Ну по рука́м, что́ ли?Plácneme si?

posloužit: Чем могу́ служи́ть?Čím (vám) mohu posloužit?

povídat: говоря́т, что..., как говоря́т...povídá se, že...

pro: ни за что́ ни про что́, без причи́ныpro nic za nic bez důvodu

příští: ждать, что пока́жет бу́дущееočekávat věci příští

stát: любо́й цено́й, во что бы то ни ста́лоstůj co stůj

trakař: Что́ бы ни случи́лось.I kdyby trakaře padaly.

za: ни за что́ani za nic

zač: Не́ за что.Není zač. po poděkování

zanic: ни за что́ на све́теzanic na světě

žádný: ни за что (на све́те)za žádnou cenu

bavit se: Чего́ с ним разгова́ривать?Proč se s ním bavit?

běžet: В чём де́ло?Oč běží?

blbnout: Ты что, с ума́ сошёл?Co blbneš!

blbost: Что за вздор?Co je to za blbost?

bolet: Что у Вас боли́т?Co Vás bolí?

bordel: Что за каварда́к здесь устро́или?zhrub. Co je to tady za bordel?

bránit: Что тебе́ меша́ет?Co ti brání?

by: Что бы случи́лось, е́сли...?Co by se stalo, kdyby...?

být: Что с тобо́й?Co je ti?

celý: Что ты де́лал весь день?Cos dělal celý den?

dál: Что бу́дет да́льше?Co bude dál?

dát: Допу́стим, что...Dejme tomu, že...

dávat: Что идёт сего́дня в кино́?Co dnes dávají v kině?

dělat: Что мне сейча́с де́лать?Co mám teď dělat?

díky: Сла́ва бо́гу, что...Díky bohu, že...

dít se: Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?Co se tu děje?

dívat se: Есть на что посмотре́ть.Je na co se dívat.

divně: Мне что́-то не по себе́.Je mi nějak divně.

divný: Стра́нно, что...Je divné, že...

dojem: У меня́ тако́е впечатле́ние, что...Mám dojem, že...

domnění: ду́мая/счита́я, что...v domnění, že...

donést se: До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.Doneslo se mi, že se chystáš odjet.

dopadnout: Чем э́то ко́нчилось?Jak to dopadlo?

evidentní: Очеви́дно, что...Je evidentní, že...

extra: Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.Musí mít vždycky něco extra.

hlavně: Гла́вное, что ты здесь.Hlavně, že jsi přišel.

hodit se: Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.To se k ničemu nehodí.

hrát: Что сего́дня идёт?Co dnes hrají?

chápat: Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.Nechápu, co po mně chcete.

chlubit se: Нашёл чем хва́статься!To se máš čím chlubit!

idiot: Да что э́то за идио́т!Co to je za idiota!

kecat: Да ты что́!No nekecej!

klapat: Здесь что-то не так.Tady něco neklape.

kolovat: хо́дят слу́хи, что...kolují zvěsti, že...

konstatovat: Я до́лжен отме́тить, что...Musím konstatovat, že...

lépe: чем ра́ньше тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

letět: Что сейча́с мо́дно?Co teď letí?

lichotit: Мне ле́стно, что...Lichotí mi, že...

mínit: Что ты наме́рен де́лать?Co míníš dělat?

mířit: На что ты намека́ешь?Kam tím míříš?

mít: Что у тебя́ с ним?Co spolu máte?

mlít: Что ты плетёшь?Co to meleš?

moc: Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.Udělám, co bude v mé moci.