Hlavní obsah

tragen

Vyskytuje se v

Eule: Eulen nach Athen tragennosit sovy do Atén, nosit dříví do lesa

Fell: sein Fell zu Markte tragennést svou kůži na trh

Holz: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

Horn: Hörner tragenmít parohy, být paroháč

Kopf: den Kopf hoch tragennosit hlavu vysoko být hrdý

Päckchen: Jeder hat sein Päckchen zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Schau: etw. Akk zur Schau tragenvystavovat co na odiv, předvádět co

tragen: sich tragennosit se

Humor: etw. mit Humor tragenbrát co s humorem

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

schlicht: schlichte Kleidung tragenprostě se oblékat

spitz: spitze Schuhe tragennosit špičaté boty

darunter: Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.Měla na sobě jen župan a nic pod tím.

Fleiß: Ihr Fleiß trug Früchte.Její píle přinesla ovoce.

Frucht: přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.Jeho úsilí přineslo bohaté plody.

Geduld: das Unrecht mit/in Geduld (er)tragentrpělivě snášet křivdu

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

Konfektion: Ich trage nur Konfektion.Nosím jen konfekci.

modern: Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.Široké sukně nejsou moderní.

Name: j-s Namen tragennosit čí jméno

Ring: einen Ring (am Finger) tragennosit (na prstě) prsten

Säbel: den Säbel in der Scheide tragennosit šavli v pochvě

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.