Hlavní obsah

spustit

Dokonavé sloveso

  1. (dolů) co abbassare, calare(kotvu ap. též) gettare qcspustit kotvugettare/calare l'ancoraspustit závoryabbassare le barriere
  2. (uvést do chodu) co avviare(zapnout) accenderepřen. (projekt ap.) varare(i program ap.) far partire(aplikaci ap.) eseguire(aktivovat) attivare(poplach ap.) far scattarespustit motoravviare/accendere il motorespustit palbuaprire il fuoco
  3. (začít) iniziare(rozjet se) partireTak spusť!Allora parla!, Spara!
  4. (začít řetězovou reakci) co scatenare, far partire/scattare, iniziare qc
  5. (zrak ap.) levare, togliereNemohl z ní spustit oči.Non poteva levarle gli occhi di dosso.
  6. (člun na vodu) co varare qc

Vyskytuje se v

kotva: gettare l'ancoraloď. spustit kotvu

opona: alzare/abbassare il sipariozvednout/spustit oponu

poplach: scattare/far suonare l'allarmespustit poplach

program: avviare/far girare il programmaspustit/rozběhnout program

spustit se: È iniziato a piovere.Spustil se déšť.

abbassare: abbassare il sipariospustit oponu

ancora: gettare/salpare l'ancoraspustit/vytáhnout kotvu

avviare: avviare il computer(s)pustit počítač

avvio: dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat co

gettare: gettare l'ancoraspustit kotvu

occhio: tenere q/qc d'occhionespustit koho/co z očí

saracinesca: alzare/abbassare la saracinescavytáhnout/spustit roletu

scattare: far scattare qcstisknout spoušť ap., uvolnit pojistku ap., spustit co alarm ap.

scendere: far scendere qsnížit, spustit co

sipario: alzare/abbassare il sipariozvednout/spustit oponu

staccare: Non poteva staccarle gli occhi di dosso.Nemohl z ní spustit oči.

spustit: gettare/calare l'ancoraspustit kotvu